Ana Sayfa / YAYINLAR

1895
W.M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, I, Oxford, 1895.

1924
Ruge,W., “Laodikeia”, Paulys Realencyclopädie Der Classischen Altertumswissenschaft, XII, 1, 722-723, (1924).

1969
Gagniers Jean Des, Devambez Pierre, Kahil Lilly, Gınouves Rene, Laodicee Du Lycos (Le Nymphee Campaignes 1961-1963), Quebec, 1969.

 

Gagniers, J. - Devambez, P. - Kahil, L. - Ginouves, R. - Schmidt, H. - Robert, L. - Planhol, X., Laodicée Du Lycos Le Nymphée, Quebec, Paris, 1969.

1994
Yıldız, H., “Denizli-Laodikya Antik Kenti Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları”, IV. MKKS, 219-225, Ankara, 1994.

1996
Drew-Bear T., "Inschriften aus Laodikeia am Lykos und Eumenia", Epigrafica Anatolica 26, (1996), 31-42.

Traversari, G., “1994 yılında Laodiceia’da (Frigya) Yapılan Arkeolojik İnceleme”, XIII. AST, II, 81-88, Ankara, 1996.

1997
Şimşek, C., “Laodikeia Sütunlu Lahti”, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı XXXI, 269-289, Ankara, 1997.


Corsten T., Die Inschriften von Laodikeia am Lykos, Inschriften Griechiscer Städte Aus Kleinasien 49, Bonn ,1997.


Traversari, G., “Ladik’te 1995 yılında Yapılan Arkeolojik ve Topoğrafik İnceleme”, XIV. AST, I, 79-90, Ankara, 1997.

1998
Şimşek, C., “Laodikeia Ana Küme Girlandlı Lahidleri (A ve B)”, Arkeoloji ve Sanat, Sayı.85, 2-28, İstanbul, 1998.

 

Şimşek, C., “Uyuyan Dev Laodikeia”, EKOL (Denizli Sanayi Odası Dergisi), Sayı.2, 33-38, Denizli, 1998.


Traversari, G., “1996 yılı Laodicea Arkeolojik Yüzey Araştırması”, XV. AST, II, 295-305, Ankara, 1998.

1999
Traversari, G., “1997 yılında (Frigya’daki) Laodiceia’da Yapılan Arkeolojik Yüzey Araştırması”, XVI. AST, II, 293-298, Ankara, 1999.

2000
Şimşek, C. - Yıldız, H., “Sarcofagi A Ghirlande Dalla Necropoli Di Laodicea Al Lycos (Lycos Laodikeia’sı Nekropolü Girlandlı Lahidleri)”, Ricerche Archeologiche Turche Nella Valle Del Lycos (Lycos Vadisi Türk Arkeoloji Araştırmaları), Universita Di Lecce, ARCHEOLOGIA E STORIA, 6, 99-165, Congedo Editore, Roma, 2000.

Şimşek, C., “Regional Cultures In The Lycos Valley And Its Neighbourhood”, 2.nd International Symposium On Pisidian Antioch, July, 02-04 ’2000 .

Şimşek, C., Antik Lykos Vadisinde 2000 Yıllık İnançlar, RK Stüdyo Ajans, İzmir, 2000. (Türkçe, İngilizce, Almanca). , 2000

Traversari, G., Laodicea di Frigia, Roma, 2000. 

2003
Şimşek, C. - Ceylan, A.,  “Laodikeia’da Tespit Edilen Bir Deprem ve Diocletianus’a İthaf Edilen Bir Yazıt”, Archivum Anatolicum VI, 147-163, Ankara, 2003. 


C. Şimşek, “Laodikeia Antik Kentinden Haç Baskılı Tabaklar”, III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ( IIInd. International Eskişehir Terra Cotta Symposium), 16–30 Haziran 2003, 411–422.


2004
Şimşek, C., "Antik Kent Laodikeia", Denizlim 2, Ocak-Şubat 2004, 50-54.

2005
Şimşek, C., "Lycos Laodikeiası'ndan Yüksek Kabartmalı Friz Bloğu", Ramazan Özgan'a Armağan, İstanbul, 2005, 433-451.

 

Şimşek, C., Tarhan M.A., Laodikeia Kazı Deposundan Çalınan Eserler, Arkeoloji ve Sanat, sayı 120, s.101-114, İstanbul, 2005.

 

Şimşek, C., "2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları", 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 24-28 Mayıs 2004 Konya (2005), 305-320.

 

Şimşek, C., "Ancient City Laodicea and Travertine", Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, Ankara 2005, 361.

 

Şimşek, C., "Laodikeia", Laodikeia Stone 1, Mart-Mayıs 2005, 38-39, 42.

 

Şimşek, C., Laodikeia Antik Kenti Stadyumu, Kent ve Sanat Sayı 6, Kasım-Aralık 2005, Denizli, 30-34.

2006
Şimşek, C., "2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı", 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 30 Mayıs - 3 Haziran 2005 Antalya (Ankara 2006), 419-434.


Büyükkolancı, M.-Şimşek, C. “Die Aquadukte und das Wasserverteiligungssystem von Laodikeia ad Lycum” Cura Aquarum in Ephesos, Babesch, Supp 12-2006, Ed. G. Wiplinger, Vol. 1, s. 137-146. , 2006.


Şimşek, C., - Büyükkolancı, M, "Laodikeia Antik Kenti Su Kaynakları ve Dağıtım Sistemi", Adalya IX, 2006, 83-103.


Şimşek, C., "A Menorah with a Cross Carved on a Column of Nymphaeum a at Laodicea ad Lycum", Journal of Roman Archaeology 19, 2006, 343-346.


Şimşek, C., "Laodikeia ad Lycumda Menorahlı Bir Haç Betimi", Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ya Sunulan Yazılar, İstanbul, 2006, 299-306.


Şimşek, C., "Tapınak A'dan Yeni Bulunan Kabartmalı İki Sütun", XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 2006.


Şimşek, C., Büyükkolancı, M, "Die Aqueduct und das Wasserverteilungssystem von Laodikeia ad Lycum", Cura Aquarum In Ephesus, Volume 1, Leuven, 2006, 137-146.


Tarhan M.A., "2002-2003 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kabartma Buluntuları", (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

2007

Şimşek, C., "Laodikeia 2005 Yılı Kazıları", 28. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, I, 29 Mayıs-2 Haziran 2006 Çanakkale, 2007, 455-478.


Şimşek, C, “ Laodikeia’dan Kazıma Kabartılı Tabaklar”, Haluk Abbasoğlu Armağanı, 2007(Baskıda), 2007.


Şimşek, C., "Laodikeia ad Lycum", Anatomy, International Journal of Experimental and Clinical Anatomy (26-29 October 2007, Pamukkale-Denizli), Vol. 1/2007, 22-23.


Şimşek, C., "Laodikeia", American Journal of Archaeology, Vol 111, No.2, 2007, 330-331, Fig. 28-29.


Şimşek, C., Duman, B., "Laodikeia'da Bulunan Ampullalar", Olba XV, 2007, 73-101.


Şimşek, C., Duman, B., "Laodikeia'da Bulunan Geç Antik Çağ Unguentariumları", Adalya X, 2007, 285-307.


Şimşek, C., "Laodikeia ve Kazıların Tarihi", Pamukkale Üniversitesi Dergisi, Sayı 17, 2007, 44-45.


Şimşek, C., Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 2007.


Şimşek, C., "Laodikeia'dan Ladik'e Denizli", Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6-8 Eylül 2006 Denizli, 2007, 38-50
.


Şimşek, C., “Laodikeia, Lykos’ta Yeniden Doğan Güneş”, Denizli Hayat,Denizli Belediyesi Dergisi, Sayı: 2, 2007, Denizli, 38-43. , 2007.


Şimşek, C., “Lykos’ta Doğan Işık”, EKOL Denizli Sanayi Odası Dergisi, Sayı 22, 2007, 10-18, 2007.


Şimşek, C., “Laodikeia ve Kazıların Tarihi”, Pamukkale Üniversitesi Dergisi, Sayı 17, 2007, 44-45, 2007.


Büyükkolancı, M., “Laodikeia ve Hierapolis Hamamlarının Kazı Sonuçlarına Göre İki Kentin Son Dönemleri”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu (6-8 Eylül 2006), Denizli, 2007, 51-56.

Ertekin, E., “Roma Çağında Hierapolis ve Laodikeia’da Tekstil ve Tekstil Sektöründeki Meslek Örgütleri (Ergasia’lar)”,  Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Cilt 1, 2007, 31-41.

2008
Şimşek, C., “2006 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 3, (28 Mayıs-01 Haziran 2007 Kocaeli), Ankara, 2008, 99-122.


Şimşek, C., “Laodikeia’dan Kazıma-Kabartılı Tabaklar (Engraved-Swelled Plates From Laodikeia)”, Arkeoloji Dergisi XI (2008/1), İzmir, 2008, 129-146.


Ritti T., Museı Archeologico di Denizli-Hierapolis Catalogo dele iscrizione greche e latine, Napoli, 2008.

2009
Şimşek, C., “2007 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2 (26-30 Mayıs 2008 DTCF Ankara), Ankara, 2009, 409-436.


Engin, Ç-Kaleli İ-Mete E-Şimşek C., “Bir Kazı Döneminde Laodikeia Rekreasyon Ortamında Hava Küflerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Airborne Molds in Laodikeia’s recreation Work Environment During an Excavation Period)”, Mikrobiyoloji Bülteni 2009/43, 277-284.


Kumsar, H., Aydan Ö., Şimşek, C., D’Andria, F., Söğüt, B., Meder, M., Karabay, N., “Preservation of Some Ancient Cities in Aegean Region of Turkey with an Emphasis on Hierapolis, Laodikeia, Aphrodisias and Lagina”, Cultural Heritage, Conservation and Communication, Papers presented at the International Symposium of Conservation Science for Cultural Heritage 2008, 40th Anniversary of National Research Institute of Cultural Heritage, Korea, 2009, 73-93.


Şimşek, C., “Regional Cults in the Lycos Valley and Its Neighbourhood”, Altan Çilingiroğlu’na Armağan Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat (Studies in Honour of Altan Çilingiroğlu A Life Dedicated to Urartu on the Shores of the Upper Sea), İstanbul, 2009, 673-690.

2010
Şimşek, C., “2008 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 4 (25-29 Mayıs 2009 Denizli), Ankara, 2010, 101-134.

 

Şimşek, C., “Lykos Laodikeia’sından Kabartmalı İki Sütun”, XV. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 11-15 Eylül 2006), Ankara, 2010, 177-187, Res.1- 23.

 

Şimşek, C., “Laodicea, A long-lived city”, World Archaeology Magazine, June/July Issue 41, Vol. 4, No. 5, London, 34-35.


Şimşek C.-Yener B., “An Ivory Relief of Saint Thecla”, Adalya XIII, 2010, 321-334. 


Şimşek, C., Duman, B., “Laodikeia Kuzey Bazilikası (Kilisesi)”, XIII. Ortaçağ ve Türk dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (14-16 Ekim 2009 Pamukkale Üniversitesi), editörler K. Pektaş vd., 2010, 593-602.


Yener B., “Laodikeia Korinth Başlıkları”, Pamukkale Üniversitesi, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Denizli, 2010.


Duman, B., “Laodikeia Hellenistik ve Erken Roma Dönemi Seremikleri”, Selçuk Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya, 2010.

 

I. Günay – Z. Satar – N. Şimşek, “Laodikeia İskeletlerinin Osteolojik Analizi”, 25. Arkeometri Sempozyumu (25-29 Mayıs 2009 Denizli), Ankara, 2010, 329-342.

 

2011
Şimşek, C., “Sculpture from Laodikeia (Laodicea ad Lycum)”, Roman Sculpture in Asia Minor 80 (Proceedings of the International Conference to celebrate the 50th anniversary of the Italian excavations at Hierapolis in Phrygia, on May 24-26, 2007, in Cavallino Lecce), edited by F. D’Andria and I. Romeo, Portsmouth, Rhode Island, 2011, 336-345.


Şimşek, C., “2009 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 3 (24-28 Mayıs 2010 İstanbul), Ankara, 2011, 447-474.


Şimşek C., Okunak M., Bilgin M., Laodikeia Nekropolü  (2004-2010 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 1.1/2, İstanbul, 2011.   


Şimşek, C., Sezgin, M.A., “Laodikeia Kuzey Tiyatrosu”,  Olba XIX, 2011, 173-201.


Şimşek, C., “Tarihin İçinden: Laodikeia’dan Ladik’e Denizli”, Denizli Tanrının Kutsadığı Vadi, İstanbul, 2011, 85-125.


Şimşek, C., “Laodikeia”, Denizli Turizm Değerleri, Ankara, 2011, 74-93. 

2012
Şimşek, C., "2010 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 4 (23-28 Mayıs 2010 Malatya), Ankara, 2012, 569-601.


Şimşek, C.-Guizzi, F., “A Dedication of the Praeses Dyscolius from Laodikeia on the Lykos”, Maditerraneo Antico, XV, 2012, 511-518.


Şimşek C.-Sezgin, M.A. “The West And North Theatres In Laodicea”, Restoration and Management of Ancient Theatres in Turkey, Methods, Research, Results (Ed. F. Masino, P. Mighetto, G. Sobra), Lecce, 2012, 103-128.


Şimşek, C., Okunak, M., Bilgin, M., “Laodikeia Nekropolü Yayını Eleştirisi Üzerine”, Arkeoloji ve Sanat 141, 2012, 149-170.


Şimşek, C., “Laodikeia Batı Tiyatrosu”, Stratonikeia’dan Lagina’ya From Stratonikeia to Lagina Ahmet Adil Tırpan Armağanı Festschrift in Honour of Ahmet Adil Tırpan, İstanbul, 2012, 597-612.


Şimşek, C., “Güzel Kraliçe Laodike’nin Kenti: Laodikeia”, New Sanat, Ocak-Şubat 2012, 32-37.

 

Şimşek, C., “Kraliçenin Kenti Laodikeia”, Atlas Dergisi, Şubat 2012, 104-109.

2013
Şimşek, C., Laodikeia (Laodiceia ad Lycum), Laodikeia Çalışmaları 2, İstanbul, 2013.


Şimşek, C., Duman, B., “Lykos Laodikeiası’ndan Bir Grup Yerel Üretim Kandil”, Olba XXI, 2013, 151-180.  


Şimşek, C., “Laodikeia Antik Kenti’nde Yapılan Çalışmalar, Colloquium Anatolicum (Anadolu Sohbetleri), XII, 2013, 15-36. 

Şimşek, C., “2011 Yılı Laodikeia Kazıları”, 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 3 (28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum), Ankara, 2013, 103-124.


Şimşek, C., “Laodikeia Nekropolü’nden Kremasyon Kapları”, K. Levent Zoroğlu’na Armağan (Studies in Honour of K. Levent Zoroğlu), (Edit. M. Tekocak), İstanbul, 2013, 647-703.


Şimşek, C., “Lykos’u Aydınlatan Işık: Laodikeia”, Geçmişten Günümüze Denizli, Yerel Tarih ve Kültür Dergisi 35 (Mayıs-Ağustos 2013), Denizli, 2013, 4-17.

2014
Şimşek, C., 10. Yılında Laodikeia (2003-2013), Laodikeia Çalışmaları 3, İstanbul, 2014.


Şimşek, C., ''Laodikeia'dan Ladik ve Denizli'ye'', Denizli'nin Derin Geçmişi: Kazı ve Araştırmalar, Geçmişten Günümüze Denizli Özel Sayı, Sayı 38, Denizli, 2014, 20-37.


Şimşek, C., ''2012 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları'', 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 3 (27-31 Mayıs 2013 Muğla), Ankara, 82-102.

 

Şimşek, C., “2013 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 36.3, 2014 (Ankara 2014) 633-660.

 

2015

Şimşek, C., '' Laodikeia'da M.S. 7.yy Sonrası Yaşam'', Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan-Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı (Ed. C. Şimşek - B. Duman - E. Konakçı), İstanbul, 2015, 597-612.


Oğuzhanoğlu, U., ''Laodikeia Erken Tunç Çağı 2 Mezarlığından Bir Çukur ve Düşündürdükleri'', Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan-Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı (Ed. C. Şimşek - B. Duman - E. Konakçı), İstanbul, 2015, 423-434.


Sezgin, M. A., ''Laodikeia'dan Fil Betimlemeli Lahit Parçası'', Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan-Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı (Ed. C. Şimşek - B. Duman - E. Konakçı), İstanbul, 2015, 559-568.


Yener, B., ''Laodikeia'dan Traverten Bir Ion Başlığı'', Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan-Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı (Ed. C. Şimşek - B. Duman - E. Konakçı), İstanbul, 2015, 729-736.

 

Oğuzhanoğlu-Akay, U., Laodikeia- Kandilkırı Verileri Işığında Güneybatı Anadolu’da Erken Tunç Çağı II ve III, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2015.

 

2016

B. Semiz – C. Şimşek – B. Duman 2016, “Laodikeia Geç Antik Çağ Unguentariumları Arkeometrik Çalışması/Archeometrical Study on The Late Antique Unguentariae of Laodiceia”, Turqua Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı , ed. M.A. Sarıkaya, İstanbul, 2016.

 

C. Şimşek, “2014 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 37, 2015 (Ankara 2016) 481-508.

 

2017

C. Şimşek, “Urban Planning of Laodikeia on the Lykos in Light of New Evidence”, Landscape and History in the Lykos Valley:Laodikeia And Hierapolis in Phrygia, eds. C. Şimşek – F. D’Andria, Cambridge Scholars, 2017, 1-52.

 

C. Şimşek, “Marble in Ancient Architecture of Laodikeia on the Lykos: New Evidence”, Ancient Quarries and Building Sites in Asia Minör, Research on Hierapolis in Phrygia and other cities in South-western Anatolia: archaeology, archaeometry, conservationi, ed. T. Ismaelli – G. Scardozzi, 2017, 701-710.

 

M. Bilgin, Laodikeia'nın Geç Antik Çağ Yerel Üretim Kırmızı Astarlı Seramikleri (Metin/Katalog), Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2017.

 

2018

C. Şimşek, “Laodikeia Su Yasası Laodikeia Water Law”, II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi -II nd International Urban, Environment and Health Congress (16-20 April 2018 Cappadocia), 2018, 190-199.

 

C. Şimşek, “Geç Antik Çağ’da Laodikeia (Laodikeia in the late antiquity)”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , eds. C. Şimşek –T. Kaçar, İstanbul, 2018, 81-116.

 

C. Şimşek, “2016 Yılı Laodikeia Çalışmaları”, KST 39. 1, 2017 (Bursa 2018), 359-386.

C. Şimşek – M. Bilgin, “Laodikeia Geç Antik Çağ Seramikleri”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , eds. C. Şimşek – T. Kaçar, İstanbul, 2018, 175-200.

 

C. Şimşek – B. Yener, “Ampullae with Figural Depictions From Laodikeia of Late Antiquity”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , eds. C. Şimşek – T. Kaçar, İstanbul, 2018, 217-232.

 

F. Bayram, “Laodikeia’da Hıristiyanlık Ve Kiliseler-Christianity And Churches İn Laodikeia”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi Ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , (eds. C. Şimşek – T. Kaçar), İstanbul, 2018, 117-138.

 

Ç.M. Tarhan, Laodikeia Kilisesi’nde Uygulanan Restorasyon Yöntemleri: Temel Prensipler ve Uygulama Sınırları RestorationMethods Applied in the Laodikeia Church: Fundamental Principles And Application Limits”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi Ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 (eds. C. Şimşek – T. Kaçar), İstanbul, 2018, 149-174.

 

F. Guizzi, “The Inscriptions of Temple A from Laodikeia. New Evidence from the age of Diocletian to the age of Constantine-Laodikeia’dan Tapınak A Yazıtları. Diocletianus’tan Constantine Yeni Bulgular”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi Ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , (eds. C. Şimşek – T. Kaçar), İstanbul, 2018, 201-216.

 

U. Huttner, “Persecutıon, Martyrdom, And Hagıography in Laodikeia Presentation- Laodikeia’da Takibat, Şehadet ve Aziz Hikâyeleri”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi Ve Çevresi, Laodikeia Çalışmaları Supplemantary/Ek Yayın 1 , (eds. C. Şimşek – T. Kaçar), İstanbul, 2018, 139-148.

 

B. Yılmaz-Kolancı, Laodikeia Mimari Bloklarındaki Bitkisel ve Figüratif Kabartmalar, Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2018.

 

2019

C. Şimşek, “Laodikeia’da Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının 15 Yılı-Fifteen Years of Excavation and Restoration Works at Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 1-88.

 

C. Şimşek, “Zırhlı Traian Heykel Grubu-Statue Group of Trajan with Cuirass (lorika- thoraks)”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 89-142.

 

C. Şimşek, “Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik’den İki Ampulla-Two Ampullae from West Porticus of the North (Sacred) Agora in Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003- 2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 221-238.

 

C. Şimşek, “2017 Yılı Laodikeia Çalışmaları”, KST 40. 1, 2018 (Ankara 2019) 445-470.

C. Şimşek - A. Filippini, “The Funerary Altar of the Christian Soldier Aurelius Marinianus (Early 4th Cent. Ad). From Viminacium to Chrysopolis and Laodikeia-Hıristiyan Asker Aurelius Marinianus’un (MS Erken 4. yy) Mezar Altarı. Viminacium’dan Chrysopolis ve Laodikeia’ya”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 187-220.

 

C. Şimşek – B. Yılmaz- Kolancı, “Laodikeia Mimari Bloklarında Yer Alan Balık Kabartmaları Üzerine Gözlemler Observations on Fish Reliefs on Laodikeia Architectural Blocks”, 15. Yılında Laodikeia (2003- 2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 273-286. 

 

C. Şimşek – M. Tarhan – F. Uçal – A. Arığ, “Güneydoğu Nekropolü Sondaj Kazısı- Sondage Excavation at the Southeast Necropolis”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 287-334. 

 

C. Şimşek – Ş. Yener, “Laodikeia’dan Aziz Menas Tasvirli Kurşun Mühür Baskıları- Saint Menas Depicted Lead Seals from Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 335-344.

 

U. Oğuzhanoğlu-Akay, “Batı Anadolu Erken Tunç Çağı Yerleşim Modeline Dair Yeni Gözlemler: Laodikeia-Kandilkırı 2. Tabaka-New Observations on the Early Bronze Age Settlement Plan of West Anatolia: Laodikeia Kandilkırı Level 2”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 239-252.

 

Ç.M. Tarhan, “Arkeolojik Alanda Önleyici Koruma: Laodikeia Örnekleri-Preventive Protection in Archaeological Sites: Examples of Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003- 2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019,345-362.

 

M.A. Sezgin – T. Koralay, “Septimius Severus Nymphaeumu Sütunlarının Mineralojik ve Petrografik Karakterizasyonu-Mineralogic and Petrographic Characterization of the Columns in the Septimius Severus Nymphaeumu”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 363-380.

 

B. Semiz, “Laodikeia’dan Geç Antik Çağ Unguentariumları Üzerine Arkeometrik Çalışma- Archaeometric Research on Late Antiquity Unguentaria from Laodikeia”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 381- 390.


A. Özdemir, “Laodikeia Arkeolojik Sit Alanı Peyzaj Özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi- Evaluation of Landscape Features of Laodikeia Archaeological Site in Terms of Landscape Architecture”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 391-422. 

 

F. Guizzi, “An Edict of a Proconsul of Asia on the Aqueduct of Laodikeia (114/115 Ce?)-Laodikeia Su Yolları Üzerine Anadolu Eyalet Valisinin Bir Fermanı (MS 114/115)”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 143-164.

 

F. Guizzi, “Greek and Latin Inscriptions of Laodikeia on the Lykos 2003-2018-Lykos Laodikeiası’ndan Grekçe ve Latince Yazıtlar (2003-2018)”, 15. Yılında Laodikeia (2003- 2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 165-180.

 

M. Nocita, “Praula, Lady of the Blue Faction-Mavilerin Hanımı Praula”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 181-186.

 

S. Pedone, “On Some Fragments of Decorated Mensae of the Archaeological Museum of Istanbul. From Laodikeia in Phrygia to Constantinople-İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Mensae süslü Bazı Parçalar Üzerine: Frigya Laodikeia’sından Constantinopolis’e”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5 (ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 253-272.

 

B. Yener, Laodikeia Roma İmparatorluk Dönemi Mimari Bezemeleri, Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2019.

 

Ç. M. Tarhan, Beycesultan ve Laodikeia Örneklerinden Hareketle Kazı Alanlarındaki Arkeolojik Koruma Olgusunun Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2019.

 

2020

C. Şimşek, “2018 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 41.4, 2019 (Ankara, 2020) 579-610.

C. Şimşek – Ş. Yener, “Laodikeia’da bulunan Kurşun Mühür Baskıları Işığında Erken Bizans Dönemi Kurşun Mühür Baskı Teknikleri”, 35. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 2019 ( Ankara 2020) 663-672.