Tapınak A Doğu Sokak

   Tapınak A Doğu Sokak üzerinde 2010 kazı sezonunda açığa çıkartılan mimari unsurlara ait blokların fotoğraf çekimi ve 1/50 ölçekli çizimi yapılarak belgelendirilmesinin ardından sokağın doğu ve batı duvarları anastylosis esas olmak üzere restore edilmiştir. Ayrıca toplamda 7 adet sondaj yapılarak sokak içerisinde kanalizasyon hattının güneyden 1.30 m. lik bir eğimle kuzeye verildiği tespit edilmiştir.


   

 


Bu site Laodikeia Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Site içerisinde yer alan ögelerin tüm kullanım hakları saklıdır.