Tapınak A Doğu Sokak

    Tapınak A Doğu Sokağı, üzerine insitu halde deprem sonucu yıkılmış olarak ortaya çıkarılmış olan opus spicatum tarzı süslemeli sağır kemere ait tuğlalar orijinaline uygun dokuve kompozisyonda kireç bağlayıcı harç kullanılarak tek tek düştükleri yerden alınarak yerlerine yerleştirilmiş ve sağır kemerin tamamı orijinaline uygun olarak ayağa kaldırılmıştır.

      


   

 


Bu site Laodikeia Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Site içerisinde yer alan ögelerin tüm kullanım hakları saklıdır.