• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / 2016 Yılı Çalışmaları

    2016 yılı Laodikeia Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 04 Ocak-24 Aralık tarihleri arasında yapılmıştır. 2016 yılında Prehistorik Batı Nekropolü ve Kandilkırı Yerleşmesi, Batı Nekropolü Tonozlu Hücreli Mezar Kompleksi Kurtarma Kazısı, Kuzey (Kutsal) Agora Portikler ve Propylonlar (Batı Portik, Güney Portik, Güneybatı Avlu, Merkezi Propylon), Batı TiyatrosuLaodikeia Kilisesi, Kiliseli Peristylli Ev’de ve Stadyum Caddesi(Latrina)’nde çalışılmıştır.


     Kazı alanlarında açığa çıkarılan yapılar ve mimari blokların taş plan çizimleri yapılarak AutoCad, 3D Studio Max, Sketchup programları yardımı ile bilgisayar ortamında plan, rölöve, restitüsyon önerileri ve restorasyon projeleri hazırlanmakta; yayın ve proje sunumlarına hazır hale getirilmektedir. Ayrıca yayın çalışmaları kapsamında; kazısı tamamlanmış sektörlerden ele geçirilen buluntu ve seramiklerin yayın hazırlıkları da sürdürülmektedir. Seramik eserlerin çizim çalışmaları FreehandMx programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu eserlerin Laodikeia Kazısı için hazırlanmış olan ArkData yazılım programına veri girişi işlemlerine devam edilmektedir. Aynı zamanda Laodikeia Koruma ve Onarım Laboratuarı’nda küçük eserlerin restorasyonu, katalog çalışmaları sürdürülmüştür.

    Her yıl olduğu gibi kazı çalışmalarına başlamadan önce, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından antik kentin tamamını kapsar şekilde, kazı alanları, gezi güzergahları, kent yapıları, kazı evi deposu ile binaların etrafında yangın tehlikesine karşı ot ve bitki temizliği yapılmıştır.
Bunun yanında İş Güvenliği Yasası gereği kazıda çalışan tüm elemanların iş güvenliği eğitimleri verilmiş, sağlık kontrolleri yapılmış ve iş yeri risk analizleri tamamlanmıştır. Antik kentin 5 ayrı yerine herkesin göreceği şekilde Genel Müdürlükçe yapılması istenen uyarı levhaları yapılarak asılmıştır.