• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Sokak


     2019 yılında yapılan Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Sokaktaki çalışmalar 4
.70 metre genişliğindeki sokağın kullanım evrelerini ve mevcut halini tespit etmek, bu sokağa kuzey-güney yönde bağlanan ara sokak ile birlikte kentin güneyinde yer alan Stadyuma ulaşacak yeni bir gezi güzergâhı oluşturmaktır.
   2017 yılı kazı sezonunda 35 m’si açığa çıkarılan Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Sokağın 2019 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 55 m’si daha ortaya çıkarılarak toplam uzunluğu 95 m’ye ulaşmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda sokağın derinlemesine iki insula olduğu ve güneyde dört, kuzeyde iki adet olmak üzere mekân girişleri tespit edilmiştir.  Mekânların bazılarının eşik taşları yerinde in-situ olarak koruna geldiği, bazı mekânlara ait kapıların ise traverten taşlar ile örülerek kapatıldığı görülmüştür.
     Ayrıca sokağın son kullanım evresinde (belki de kente gelen Yörükler tarafından) güney duvarı hizasında bazı mekânların önüne pişmiş toprak tuğlalar ile ocakların yapıldığı yanık izlerinden de anlaşılmaktadır. Ayrıca traverten bir bloğun oyularak bir ezme taşına dönüştürülmesi ve pithos parçaları, mekânların geç dönem evresinde işlik olarak kullanıldığı fikrini desteklemektedir.
    Sokağın orta aksına sistemli bir şekilde yerleştirilen ve bir yürüme bandı oluşturan devşirme mermer blokların 41. m’sinden itibaren bu taban döşemesinin altında kanalizasyon sistemi tespit edilmiştir. Kanalizasyona ait traverten kapak taşlarının MS 494 yılı depreminin etkisi ile yer yer çöktüğü ve sokağın 90. ve 95. m arasında tabanın sıkıştırılmış kireç harçlı olarak yeniden düzenlendiği anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak mekân girişlerine ait kapıların eşik taşlarının da yükseltildiği veya basamakların yapıldığı gözlemlenmiştir.
    Kazı çalışmaları sırasında ele geçen sikke buluntuları sonucu sokağın yoğunlukla Geç Antik Çağda kullanım gördüğü ancak erken tarihli sikkelerinde bulunması sokağın kullanımının yüzyıllar boyunca devam ettiğini düşündürmektedir.