• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / A Evi

   Laodikeia Antik Kenti “A Evi” sektörü kazıları, 2009 kazı sezonunda yapılan çalışmalarla devam etmiştir. Bu çalışmalarla birlikte 2006 yılında kazılmaya başlanan sektörde toplam 31 mekân ve biri kuzey-güney yönlü diğeri doğu-batı yönlü iki ara sokak mevcuttur.

   2009 yılı kazıları sonucunda Laodikeia kent planı üzerinde bir insulanın (ada) tamamını kaplayan “A Evi” sektöründe birbirinden bağımsız iki farklı yapının varlığı ortaya konmuştur. İnsulanın batısında yer alan ilk yapıda iç avlu etrafında sıralanan mekânlar, şarap içme bölümleri, dükkânlar ve depoları yer almaktadır. Doğu bölümde yer alan ikinci ev kompleksinin kazısında perystilli avlu ve etrafında yer alan mekanların bir kısmı açığa çıkarılmıştır. A Evi Doğu kompleksi, sundurma çatılı iç avlusu, çeşmesi, havuzu, ekmek fırını ve bu alanın çevresine sıralanmış odaları ile tipik Roma Dönemi sivil konut mimarisini yansıtmaktadır. Yapının kullanım evreleri, Batı Kompleksi ile aynı olup, değişik aşamalarla M.S. 3. yy.dan, 7. yy. başına kadar kullanılmıştır.