• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Batı Nekropolü

   Laodikeia Antik Kenti Batı Nekropolü içerisinde kalan, Erken Tunç Çağı mezarlık alanında, 2010 yılında başlanmış olan çalışmalara 2012 yılında devam edilmiştir.

   2012 yılı çalışmaları iki ayrı kazı alanında sürdürülmüştür. Alanlardan ilki, 2010 yılında açığa çıkarılan Erken Tunç Çağı 2 mezarlarının batı uzantısında yer almaktadır. Bu kesimde yarı hocker biçimde gömülmüş tek bireyin saptandığı bir adet basit toprak mezar ile tahrip olmuş bir bebek mezarı olduğu düşünülen çömlek mezara rastlanmıştır. Söz konusu mezarlarla çağdaş ve ilişkili olduğu düşünülen ve mezarların yakınında yer alan çukurların bazılarının ise kült amaçlı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu çukurlardan biri içerisinde ele geçen, stilize edilmiş kadın biçimli, koyu renk astar üzerine kazıma bezemeli bir gaga ağızlı testi, çukurların işleviyle ilgili görüşlerimizi doğrular niteliktedir.

   İkinci çalışma alanı, ilkinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu alanda, Laodikeia’da ilk kez Erken Tunç Çağı 3’e tarihlenen mimari kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Bu kalıntılardan en belirgin olanı, apsidal bir yapıya aittir. Yalnızca taş temeli korunmuş olan yapı içerisindeki çalışmalar, duvar örgüsünün kerpiçten olduğunu düşündürmüştür. Sıkıştırılmış toprak tabana sahip yapının işlevi 2013 yılı kazılarıyla daha iyi anlaşılabilecektir. Yapı kalıntılarıyla beraber, Batı Anadolu Erken Tunç Çağı 3 yerleşmelerinden tanıdığımız çark yapımı seramik ve tankard parçaları ele geçmiştir.