• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Heyet Listesi

(01 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021)

 

1.Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK                                                                    Kazı Başkanı

2.Arş. Gör. Dr. Barış YENER                                                   Kazı Başkanı Yardımcısı 

3.Öğr. Üyesi Dr. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY                   Kazı Başkanı Yardımcısı

4.Prof. Dr. Fahriye BAYRAM                          

5.Öğr. Gör. Dr. Çağrı Murat TARHAN

6.Arş. Gör. Dr. Bilge YILMAZ KOLANCI

7.Öğr. Gör. Mehmet OKUNAK             

8.Öğr. Gör. Yasemin İNCEELGİL

9.Öğr. Gör. Erkan BALOĞLU

10.Öğr. Gör. Ali YAŞAR

11.Arş. Gör. M. Ayşem SEZGİN

Arkeologlar

12. Ark. Ahmet AKKAYA

13.Ark. Ayşe Gül ARIĞ

14.Ark. Didem POLATÇİL

15.Ark. Doğan PEÇEN

16.Ark. Eda ALTUNCU

17.Ark. Emin ATEŞ

18.Ark. Esra OKUNAK

19.Ark. Fatma KIYAK

20.Ark. H. Kürşat POLATÇİL

21.Ark. Kayhan YAĞLIDERE

22.Ark. Kübra ÇALIŞIR

23.Ark. Şeniz YENER

24.Ark. Gökçe BAYTAL                      

Restoratör

25.Rest. Arif DUYGUN

26.Rest. Ali ORDU

Mimar

27.Yük. Mim. Elif ÇETİNKAYA ERSAN

Sanat Tarihçi

28.Taner BABATAŞ

Yabancı Heyet Üyeleri

29.Prof. Dr. Francesco GUIZZI (La Sapienza Ünv.-Roma)

30.Dr. Michela NOCITA (La Sapienza Ünv.-Roma)

31.Dr. Alister FILIPPINI (La Sapienza Ünv. -Roma)