• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Bozburun Kurtarma Kazısı


     Denizli Belediyesi tarafından bir firmaya ihaleyle verilerek gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmaları sırasında çay taşı, moloz taş ve kireç harç örgülü duvar kalıntısına rastlanılmıştır. Bu alanın üzerinden İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.01.2005 tarihli ve 324 nolu kararıyla onayladığı Denizli Çevre Yolu geçmektedir. Bu nedenle de kazı ekibi tarafından bu mekânın ne olduğunu çözmeye yönelik 29.09.2006–13.10.2006 tarihleri arasında kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu alandaki yapının planını çıkarmaya yönelik yapılan çalışmada, batı duvarından, doğu–kuzey ve güney istikametine doğru bir açma yapılmıştır. Çalışma sonunda yapının batı, güney ve kuzey duvarlarının bir kısmı açığa çıkarılmış olup, güney ve kuzey duvarlar devam ettiğinden bunları kesen doğu duvarı tespit edilememiş ve dikdörtgen şeklinde bir mekân olduğu anlaşılabilmiştir. Bu mekânın zemininde ise yer yer moloz döşemeler ile birlikte harçlı bir zemin görülmektedir. Ayrıca güney duvarı önünde, tahrip olmuş örgü süslemeli taban mozaiği parçasına rastlanmıştır. Mozaik koruma amaçlı yerinden kaldırılarak kazı deposuna taşınmıştır. Ayrıca mekân içerisinde farklı derinlikte ve yerlerde geniş hacimli kırılmış pithos (küp) parçalarına, çatı kiremiti ve tuğla kalıntılarına olarak rastlanmıştır. Yapının ne amaçlı kullanıldığı, 2007 yılı kazı çalışmalarında anlaşılabilecektir.