• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Hamam-Bazilika Çalışmaları

     Hamam-Bazilika kazıları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı tarafından yürütülmektedir. 2003 yılı kazı çalışmalarında amaç, yapının planını tam ve doğru olarak saptamaktır. Ayrıca yapının orijinal kullanımını, yapım evrelerini ve aynı zamanda Merkezi Agora (pazaryeri) ile olan bağlantılarını aydınlatmaktır.
Bu amaçla kazılara, bazilikanın kuzey duvarına bitişik paye ayaklarından başlanmıştır. Kazı çalışmaları sonunda daha önce Bazilika olarak adlandırılan bölümün kuzey ayakları ile bunun simetriği olan güney ayakları tespit edilmiştir. Fakat güney ayakları arasında Hamam ile Bazilikayı ayıran duvarlara rastlanmaması, kuzey bölümün (Bazilika olarak adlandırılan) genel yapı kompleksine ek olarak yapılmadığını, kompleksin bir bütün olarak (ayaklarla beraber) yapıldığını göstermiştir.
Yapı kompleksinin kullanım amacı henüz tam olarak aydınlanmamıştır. İleride yapılacak kazılarla gerçek kullanım tespit edilebilecektir. Buradaki kazı çalışmaları paye ayaklarının yanında, yapının batı yönünde üç kemerli bir girişin varlığını tespit etmemizi de sağlamıştır.

Sonuç olarak 2003 yılı kazıları sonunda Hamam-Bazilika olarak tanımlanan yapının genel planı ortaya çıkarılmıştır. Ancak yapının tabanına ulaşmak için yaklaşık olarak 2.50 m.lik dolgunun gelecek yıllarda kazılması gerekecektir. Bu sırada  ele geçecek buluntu ve belgeler yapının şimdiye kadar anıldığı gibi Hamam-Bazilika mı yoksa daha farklı amaçla kullanılmış bir yapı mı olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Kazılar sırasında sikkeler dışında çok sayıda traverten duvar blokları ile yine traverten ve mermerden devşirme olarak burada kullanılmış mimari bloklara rastlanmıştır. Bunlardan ilginç olanları, travertenden yapılmış İon ve Dor düzenli sütun başlıkları ile mermerden yapılmış rozetli kaset ve korniş bloklarıdır.