• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

     2006 yılı kazıları: Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Şimşek başkanlığında, 1 Haziran–18 Ekim 2006 tarihleri arasında; Suriye Caddesi, Doğu Bizans Kapısı, Pithoslu Mekân, 13 O–14 O Sokak Kavşağı Sondajı, Güney Roma Villası, Merkezi Hamam, Kuzey Nekropolü ve Bozburun Köyü Kurtarma Kazısı olmak üzere 8 farklı mekânda yapılmıştır. Kazı çalışmalarına başlamadan önce, kazı depoları, kazı evi ve kazı alanlarının yangına karşı güvenliğini sağlamaya yönelik olarak, ilk 15 gün yoğun şekilde çevredeki otlar temizlenmiştir.

     Bakanlık Temsilcisi olarak Denizli Müzesi Müdürlüğü, Müze Araştırmacısı Şaban KÖK görevlendirilmiştir.