• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar
   Denizli İli, Merkez, Eskihisar-Goncalı Mahalleleri sınırları içinde yer alan Laodikeia Antik Kenti’nde 2010 yılında yapılan restorasyon çalışmaları 05.01.2010–13.05.2010 tarihleri arasında Tapınak A ve Avlusunda sürdürülmüş, 14.05.2010–24.12.2010 tarihleri arasında ise hem kazı çalışmaları hem de restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir.

   Laodikeia antik kenti, Hıristiyanlık alemi için kutsal Yedi Kilisenin bulunduğu önemli bir yerleşmedir. Antik dönemin ticaret, sanat, spor ve eğlence kentinin muhteşem yapılarını ortaya çıkarmak için, yazın kavurucu güneş, kışın ise yağmur-kar-soğuk demeden 12 ay boyunca büyük bir özveri ile sürdürülen çalışmalarda 2010 yılında da oldukça önemli veriler elde edilmiştir.

   2010 kazı sezonu çalışmaları 2009 yılından kesintiye uğramadan devredilmiş olup, ilk olarak ören yeri içerisindeki kazı çalışma alanlarında ve çevresinde ot temizliğiyle başlanmıştır. Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar; Asopos Tepesi I-II, Batı Nekropolü, Tapınak A ve Avlusu, Tapınak Doğu Sokak, A Evi, Stadyum, Laodikeia Kilisesi, Merkezi Kilise, Tiyatro Kilisesi olmak üzere toplamda 10 alanda devam etmiştir. İncil’de adı geçen ve Laodikeia halkına ithaf edilen Laodikeia Kutsal Haç Kilisesi’nin ortaya çıkarılması, şüphesiz en önemli gelişmedir.