• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / C Yapısı (Apsisli Yapı)

       Stadyum Caddesi’nin batısında, Efes Portikosu’nun kuzey kenarında yer alan C yapısı 16.60x19.50 m. ölçülerindedir. 2013 sezonunda ilk kez kazı çalışmalarına başlanmış ve 2014 yılnda yapının çatı tonozu seviyesine kadar çalışmalara devam edilmiştir. Ana apsis önünde yoğunlaşan üst örtüye ait tonoz yıkıntısının çevresindeki dolgu toprağın kaldırılması, yapıya ait duvar bloklarının açığa çıkarılıp anastylosis esaslı restorasyon çalışmaları için ön hazırlığın sağlanması amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. Öncelikle yapı ve tonoz yıkıntısı fotoğraflarla belgelenerek ve çizimleri yapılmış ardından tonoz yıkıntısı etrafındaki dolgu toprak, kademeli olarak kaldırılmaya başlanılmış ve alan içerisinde bozulmadan korunabilen üç parça traverten, mermer ve tuğlalardan oluşan harçlı tonoz yığının fotoğraflama-çizim çalışmaları gerçekleştirilerek vinç yardımıyla tasnif alanına taşınmıştır. Apsis önünde ise açığa çıkartılan paye tamburlarının anastylosis esas restorasyon çalışmaları için ön hazırlıklar yapılmıştır. Güney uçta ayağa kaldırılan payenin ikinci sıra tamburunun ön yüzünde kırmızı boya ile blok yüzeyine doğrudan uygulanmış karşılıklı duran hayat ağaçları arasında Yedi Kollu Şamdan (Menorah) ortasına yerleştirilmiş globus üzerinde yükselen christogram betimlemesi yer almaktadır. Yapının güney kapısı yanındaki ön cephesinde, kuzeye oranla daha sağlam korunmuş orthostat blokları in-situ olarak ortaya çıkartılmıştır. Orthostat blokları deprem sebebiyle doğu yöne doğru yattıkları yerlerinden kaldırılarak orijinal yerlerine yerleştirilmişlerdir. Aynı alanda ele geçen iki adet aedicula bloğunun yerleri belirlenerek güneydeki iki parça halindeki aediculanın kırık parçalarının birleştirilmesi yapılmıştır. Yapı, Roma İmparatorluk Dönemi’nde imparatorluk kült alanı olup M.S. 4. yy. da kiliseye çevrilmiş ve M.S.494 yılı depreminden önce terk edilmiştir.