• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Batı Propylon

  Suriye Caddesi üzerinde Kutsal Agora’ya girişi sağlayan üç adet propylon yer almaktadır. Merkezi Propylon ile Doğu Propylon’da kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş ancak Caracalla Nymphaeumu’nun kuzeyinde ve Suriye ile Stadyum Caddelerinin kesiştiği noktanın kuzeyindeki Kutsal Agora’ya girişi sağlayan Batı Proylon’da bir çalışma yapılmamıştır.

   Batı Portik kuzey uçta kaldırılan sütunların Batı Propylon’a kadar uzanan güney uzantısının ortaya çıkartılması, agoranın kısa Güney Portiğinde batı aksının belirlenmesi, tam plan bütünlüğünün sağlanması, ortaya çıkartılan sütunların ayağa kaldırılması ve Propylonlardaki bütünlüğü sağlamak amaçlanarak kazı yapılmasına karar verilmiş alan “Kuzey (Kutsal) Agora Batı Propylon” olarak isimlendirilmiştir.

   “Kuzey (Kutsal) Agora Batı Propylon’da ki kazı çalışmalarında; kuzey-güney yönünde uzanan ve Batı Portiğe ait çift sıra 0.80x0.60 m. ölçülerinde traverten bloklarla örülü duvar, Batı Portik duvarı ile aynı aks üzerinde açığa çıkarılmıştır. Alan içerisinde yoğun miktarda dağınık halde kırık durumda mimari elemanlara ait mermer arşitrav, friz, geison, sima, tavan kaseti, ion başlığına ait volüt parçaları açığa çıkarılmıştır. Bu durum alanda yoğun bir tahribatın yaşandığını göstermesi açısından önemlidir.

  Batı Propylon’da yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan mekan, yapının giriş işlevi dışında farklı bir amaçla da kullanıldığını göstermektedir. Suriye Caddesi ile bağlantılı olan ve doğuya doğru uzanan portik gerisinde dükkan sıraları yer almakta olup olasılıkla Propylon geç kullanımda dükkan ve mekanlara dönüştürülerek tahrip edilmiştir.  laodikeia  laodikeia  laodikeia