• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik

    2015 yılı kazı çalışmalarda Portik yapısının krepidomasına kadar olan bölümü açığa çıkarılmıştır. Çalışmalarda Güney Portik batı ucundaki sütun sırasının kuzeydoğu yönlü yıkıldığı ve mimari blokların bir bölümünün kesit içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.
   Bu yılki kazı çalışmalarının amacı ise Merkezi Propylonun kuzeybatısında, Güney Portik krepidomasının kuzeyinde yer alan 9x40 m ölçülerindeki alanda MS 494 depreminden sonra oluşan, içerisinde yoğun miktarda traverten, çaytaşı, tuğla parçaları barındıran 6-7 m yüksekliğe sahip dolgu toprak yığıntısını kaldırarak alanın mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Portiğin avlusunun tabanına ulaşmak ve alanı ilerleyen dönemlerde yapılacak olan anastylosis esaslı restorasyon çalışmalarına uygun hale getirmektir. Yapılan çalışmalarda alan genelindeki dolgu toprağın yoğun miktarda yapı molozu barındırdığı, toprak yapısının ise doğal birikinti sonucu olduğu gözlemlenmiştir. Açmanın güneydoğusunda Güney Portiğe ait İon Sütun başlıklarına ve sütun tamburlarına ulaşılmıştır. Söz konusu alanda yürütülen çalışmalarda İon düzeninde başlıklar ile sütun tamburları ve Attik İon tipi kaideler olmak üzere toplamda 23 adet mimari blok ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan İon düzenli başlıkların stil özellikleri değerlendirildiğinde Augustus Dönemi ile MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenebilecek örnekler olduğu görülmektedir.
      Alanda ele geçen sikke grafiğine bakıldığında Portiğin erken kullanımı ile ilişkili olarak Augustus Dönemine tarihlendirilen veriler ele edilmiş olup olasılıkla İmparator Diokletianus Döneminde (MS 284-305) yaşanan depremin ardından MS 4. yüzyılın ilk yarısında yapılan mimari düzenlemelerin olduğu tespit edilmiştir.