• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / A Evi

        2006 yılında başlanan A EVİ sektörü çalışmalarına, 2010 yılı kazı sezonunda da devam edilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte toplam 38 mekân ve 5 dükkân taban seviyesine kadar ortaya çıkarılmış olup, 2010 kazı sezonunda çalışmalar kompleksin doğu ve kuzeydoğu bölümlerinde yoğunlaşmıştır. Doğu bölümde yer alan ikinci ev kompleksinin kazısında ortaya çıkarılan perystilli avlu ve etrafında yer alan mekânların tamamı açığa çıkarılmıştır. Yine doğu ve kuzeydoğu bölümlerde yapılan çalışmalarda, A Evi doğu sokak ile bu sokağa bakan mekânlar taş plan ortaya çıkabilecek seviyede kazılmış ve 2010 kazı sezonu ile birlikte A Evi kompleksinin tamamında taş planın ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Yapı, değişik aşamalarla M.S. 3. yy.dan, 7. yy. başına kadar kullanılmıştır. A Evi’nden 2010 yılında çıkarılan eserler arasında; Klasik tipte yapılan Uyuyan Ariadne heykeli başı, dükkanlarla ilgili tartı malzemeleri, pişmiş toprak ve camdan yapılan değişik kullanım malzemeleri ele geçirilmiştir.