• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Stadyum Caddesi

   Stadyum Caddesi 2011 yılı kazı çalışmaları Efes Caddesi’nin güney kanadında 30x18 m. ölçülerindeki bir alanda 22.07.2011- 13.07.2011 tarihleri arasında üç ayrı alanda sürdürülmüştür. Çalışmalardaki amaç Stadyum Caddesi’nin, Efes Portikosu’nun güney kanadında da devam ettiğini, caddeyi doğu-batı portikleri ve portikleri sınırlandıran duvarlarıyla birlikte açığa çıkarmaktır. Yapılan çalışmalarda doğu portiğin genişliğinin 4.75 m. olduğu tespit edilmiş, portiği caddeden ayıran portik sınırı mermer bloklarla örülmüştür. Kuzey- Güney doğrultusunda uzanan caddenin 23.30 m. boyunca portiği sınırlandıran duvarı açığa çıkartılmıştır. Portiğin, caddeden yüksekliği ise 0.35 m.’dir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan caddenin genişliğinin 7.80 m. olduğu tespit edilmiştir. Batı portikte ise seviye indirme çalışmaları 290.18 m. kodunda başlatılmış 288.09 m. kodunda bitirilmiştir. Yapılan çalışmalarda Batı Portik genişliğinin 5.42 m. olduğu tespit edilmiştir. Portik tabanı yer yer sıkıştırılmış sert toprak tabandan oluşturulmuştur. Tabanın portiğin kuzeyinden güneyine doğru yükseldiği gözlenmiştir.