• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Laodikeia Kilisesi Doğu Sokak

   Laodikeia Kilisesi’nin doğusunda yer alan sokağın açığa çıkartılması amacıyla bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Kilisenin doğusunda kuzey-güney yönünde 50 m. uzunluğa, doğu-batı yönünde 5.70 m. genişliğe sahip bir çalışma alanı oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda cadde tabanının kuzey yöne doğru eğimli olarak yapıldığı ve sokak kanalizasyonuna ait kapak taşları ile aynı kod seviyesinde, orijinal tabanın doğusu ve batısına yerleştirildiği tespit edilen yedi ayrı pişmiş toprak boru ile oluşturulan künk sistemi ortaya çıkartılmıştır. Özellikle kilisenin kuzey yönde yer alan vaftizhane ve önünde yer alan koridoru boyunca duvarlarda tespit edilen çatlaklar ve doğu sokak üzerinde aynı paralelde yer alan taban bloklarının durumu bu bölümden bir fay kırığının geçtiğini göstermesi açısından önemlidir. Sokak genişliği 4.75–4.85 m. arasında değişmektedir. Sokak üzerinde Laodikeia Kilisesi’ne doğudan giriş sağlayan kapının kuzeyinde küçük bir çeşme yapısı ortaya çıkartılmıştır. Çeşme havuzunun arka sınırının güneyinde yer alan GM5 mekânının duvarı sınırlandırmış olup ön ve yan cepheler üç parapet bloğu ile çevrelenmiştir. Çeşme havuzu içerisinde yapılan çalışmalarda ele geçirilen iki adet bronz sikke; M.S. 337–350 Constans, M.S. 379–395 I. Theodosius Dönemi’ne tarihlenmektedir. Çeşme havuzu olasılıkla kilise yapıldıktan kısa bir süre sonra ihtiyacın artmasına yönelik olarak güney mekânlar ile birlikte kiliseye eklenmiştir.