• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Batı Nekropolü

   Laodikeia antik kenti Batı Nekropolü alanında, 2009 yılında açığa çıkarılan tonozlu anıtsal mezar yapısının kazılması sırasında, Erken Tunç Çağı’na tarihlenen seramik örneklerine rastlanması sonucu, 2010 yılında alanda genel bir yüzey incelemesi yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda, nekropolün bir kesiminin, prehistorik dönemlerde de mezarlık olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

    2010 yılında, prehistorik yüzey malzemesine rastlanan alanda 3 adet sondaj açılmış ve bunlar içinde toplam 7 adet Erken Tunç Çağı’na tarihlenen mezara rastlanmıştır. Bu mezarlardan 2 tanesi pithos, 1 tanesi taş çevrili mezar, 4 tanesi ise basit toprak mezardır. Gömmelerin çoğu hocker tarzda yapılmış olup, bazı mezarlarda seramik örneklerinden oluşan ölü hediyelerine rastlanmıştır. Mezarlar Erken Tunç Çağı 2 ve 3’e tarihlenmektedir. Bunun yanı sıra, mezarlık alanı içerisindeki bir çukurda, Erken Kalkolitik boyalı seramik örneklerine rastlanmış ve böylelikle Laodikeia’nın en erken kalıntılarına ulaşılmıştır. Bu kalıntılar aynı zamanda şimdiye kadar tespit edilen Lykos Ovası’nın en erken tarihli verileridir. Tunç Çağı nekropolünde üçlü kazıma dolgu bezemeli kap ve gaga ağızlı testiler bulunmuştur.