• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Merkezi Propylon

     Suriye Caddesi’nin kuzey yanında yer alan ve Kuzey (Kutsal) Agora’ya girişi sağlayan üç Propylondan (Anıtsal Giriş) merkezde yer alanı için hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projesine göre restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Kutsal Agora MS. 1-3. yy arası temenos (kutsal alan içinde Athena, Zeus tapınakları, altar ve naiskoslar ve simetrik havuzlar yer alır), MS. 4-6. yy arasında ise sadece agora olarak kullanılmış ve alan içindeki pagan inancıyla ilgili kutsal sayılan yapılar ortadan kaldırılmıştır. Merkezi Propylon’un restorasyon çalışmalarında portik duvarları tamamlanmış, 6 adet sütun, başlıklar ve duvar frizleri tamamlanmış olup taban döşemelerinde restorasyon çalışmalarına halen devam edilmektedir. Anıtsal girişin restorasyonunun tamamlanması ardından kutsal agoraya bu kapıdan da geçilebilecek, ayrıca Suriye Caddesi yanında ayağa kaldırılan anıtsal kapının üçüncü boyutta ihtişamı algılanabilecektir.