• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Nymphaeum Batı Sokak

   2011 yılında A Nymphaeumu’nun batısındaki insulayı sınırlayan ara sokak, Nymphaeum Batı Sokak (NBS) olarak adlandırılmış ve 21.07.2011 ile 26.08.2011 tarihleri arasında kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların amacı; 2003–2004 yıllarındaki çalışmalarla duvarlarının bir bölümü görülen mekanları açığa çıkarmak, ara sokak üzerinde Erken Bizans Dönemi’nde yapılan düzenlemeleri tespit etmek ve mekanların kullanım amacını belirlemektir.

   2011 yılı çalışmalarında A Nymphaeumu’nun batısında yer alan ara sokak üzerinde M.S. 4–5.yy.da çeşitli düzenlemeler ve ilavelerle sokağın daraltılarak mekanların inşa edildiği tespit edilmiştir. Batı Sokak’ta açığa çıkartılan birbiri ile bağlantılı üç odadan oluşan yapı kompleksinin ana girişi 2 ve 4 no.lu mekanlardan ara sokak üzerinden sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu mekanlardan 3 no.lu mekan olarak adlandırılan odada yer alan christogram ve haç motifli ampullalar, bu mekanın dini bir işleve sahip olduğunu düşündürmektedir. 4 no.lu mekanda ise mekanın iki katlı olduğunu gösteren korunabilen beş basamaktan oluşan platform açığa çıkarılmıştır.