• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon Çalışmaları

   2011 yılı içinde kazılarda ortaya çıkartılan küçük buluntuların (seramik, metal, cam, kemik vb.) temizlikleri ve birleştirme çalışmaları uzman restoratörlerce yapılmıştır. Aydın Koruma bölge Kurulu tarafından onaylanan projesine uygun olarak Laodikeia Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları uzman restoratörlerce ve konusunda deneyimli ustalarca devam ettirilmiştir. Yapının duvarları, 10 devasa ayaklar ve duvar fresklerinin restorasyonu yapılmıştır. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntuların alanda koruma önlemleri alınmıştır. Daha önce kazısı yapılan Kuzey Nekropolü, Avlulu Freskli Mezar Kompleksinin üzerinin projesine uygun kapatılması çalışmaları yapılmış ve duvar freskleri restore edilerek sağlamlaştırma ve temizlik çalışmaları yapılmıştır.

   Tüm kazı alanlarının 1/50 ölçekli taş planları çizilmiş, total station ile ortaya çıkartılan yapılar çizilerek ulusal kota bağlanmıştır. Mimarlarca Restorasyonu biten ve açılışı yapılan Tapınak A’nın 3D çizimlerinin %90’nı tamamlanmıştır. A Nymphaeumu’nun gelecekte planlanan restorasyon çalışmaları esas olmak üzere mimari bloklarının tek tek çizimleri devam etmektedir. Kutsal Alan Portikosu’un restitüsyon esas deneme çizimleri yapılmıştır. Ayrıca ortaya çıkartılan tüm küçük buluntuların FreeHand programında çizimleri yapılmış ve kazıya özgü geliştirilen Ark Data sistemine bunların verileri tanım, çizim ve fotoğraflarıyla girilmiştir.