• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Batı Nekropolü Tonoz Hücreli Mezar Kompleksi

    12.05.2016 tarihinde Laodikeia Antik Kenti Batı Nekropolü’nde, Lambalar Mevkii’nde, güvenlik görevlileri tarafından tespit edilerek Laodikeia Kazı Başkanlığı’na bildirilen kaçak kazı için Aydın Koruma Bölge Kurulu tarafından suç duyurusunda bulunulmuş olup bu alanda tahrip edilen mezar ya da mezarların bilimsel kazılarının yapılmasına karar verilmiştir. Alanda yapılan tahribatın ön belgeleme çalışmaları sonrası kazı çalışmaları 19.07.2016 tarihinde başlamıştır. L.16.BN.M1 Tonozlu Mezar Kompleksi olarak tanımlanan mezar yapısında yürütülen çalışmalardaki amaç, mezarın planını, cephe düzenlemesini, kullanım aşamalarını, buluntularını ve ölü gömme geleneklerini saptamaktır. L.16.BN.M1 Tonozlu Mezar Kompleksi; 2009 yılında kazısı yapılan L.09.BN.M3 numaralı mezara bitişik olarak bu mezarın hemen kuzeyine inşa edilmiştir. Tonozlu Mezar Kompleksi alanın topografik yapısına uygun şekilde bulunduğu tepenin doğu yamacına, Asopos Köprüsü ile Laodiekia’nın kurulduğu yükseltinin batısını görecek şekilde kuzey-güney uzantılı yapılmıştır. 2016 yılında yapılan kazılar sonucu, mezarın kuzey ve güney sınırını oluşturan duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Ancak mezarın batı duvarının bulunduğu bölüm kazılmadığı için bu cephesinin sınırı tam olarak tespit edilememiştir. Ayrıca doğu cephesini oluşturan duvar ya da duvar sistemine ait arkeolojik kanıtlar da 1998-99 yıllarında bu alanda yapılan tarla tesviyesi sırasında tamamen tahrip edilmiştir.
    Bu alanda yapılan kazı sonuçlarına göre, topografyanın kuzeyden güneye doğru, eğimine uygun olarak mezar kompleksinin tabanına 0.45-0.80 m arasında değişen yüksekliklerde, sert kilden blokaj yapılarak düz bir taban oluşturulmuş ve mezar kompleksi bu tabanın üzerine inşa edilmiştir. Mezar kompleksi; üç katlı, düz çatılı, ikisi güneyde ve kuzeyde doğu-batı yönlü, bunların arasında ise güney kuzey yönlü yan yana uzanan toplamda beş adet tonozlu mezar odasından oluşmaktadır. Mezarlarda kireç harçlı tuğla, traverten ve çay taşı kullanılmış ve eğimli topografyaya göre inşa edilmiştir. Mezar kompleksi kazı verilerine göre MS 2. yy’dan MS 5. yy sonuna kadar sürekli olarak kullanılmış olup plan tipiyle Laodikeia’da bugüne kadar tespit edilen mezarlardan farklı olan geniş sülale mezarıdır.