• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

   

  Denizli İli, Goncalı, Bozburun ve Eskihisar Mahalleleri sınırları içinde yer alan Laodikeia antik kentinde, 2009 yılı kazı çalışmaları, 05.05.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında yapılmıştır.

    2009 Kazı Sezonu çalışmalarına ilk olarak ören yeri içerisindeki kazı çalışma alanlarında ve çevresinde ot temizliğiyle başlanmıştır. 2009 yılı kazı çalışmaları; Stadyum Caddesi, B Nymphaeumu, Latrina, Efes Caddesi, Tapınak A ve Doğu Sokak, A Evi, Asopos Tepesi, Kuzey Tiyatrosu, Batı, Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Nekropolleri’nde yapılmıştır. Ayrıca Suriye Caddesi, Tapınak A ve Avlusunda, Stadyum Caddesi Portikleri’nde ve Batı Nekropolü’nde restorasyon çalışmaları yapılmıştır.