• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik

    II. Propylon'un kuzeyinde, Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik Güneydoğu Köşe (KGP. GD) olarak adlandırılan bu sektörde yürütülen kazı çalışmalarında, Kuzey Agora Doğu Portiğin köşesi ile birlikte ikili köşe sütunu insitu şekilde açığa çıkarılmış ve bu köşe (payeli) sütunun 2.15 m. batısında, Kuzey Agora Güney Portiğin doğudan batıya ilk kaidesi insitu olarak tespit edilmiştir. Bunun üzerine güney portiğin açığa çıkartılması amacı ile I. ve II. Propylon arasında kalan alan Kuzey Agora Güney Portik olarak adlandırılmıştır.

    Sektör genelinde yürütülen seviye indirme çalışmalarında yer yer 4.96 m. derinliğe ulaşan moloz ve dolgu toprak kaldırılmış, mermer attik-ion kaideler, sütun tamburları, korinth başlıkları, ion başlıkları, arşitrav ve geison-sima gibi mimari elemanların yanı sıra portiğin güney duvarına ait, deprem etkisiyle kuzeye doğru yıkılan traverten bloklar açığa çıkartılmış olup yapının 3 basamaklı bir krepidoma üzerinde yükselen anıtsal güney portikonun doğu-batı yönündeki 44 m lik bölümü açığa çıkarılmıştır.

    Çalışmalar sırasında bulunan mimari elemanların deprem etkisi ile sıralı şekilde kuzeydoğu-kuzey ve doğu-batı yönünde yıkıldığı tespit edilmiştir. Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portikte yapılan çalışmalar güney portik çatı sisteminin doğu portikten farklı olarak çift sıra sütunla desteklendiğini ortaya koymuştur. Bu sistem özgün M.S. 2. yy. portiklerinin düzenleri ve yükseklikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştır. Bulunan mimari, orijinal evreye ait payeli sütununun sığ yiv uzunluğu dikkate alınarak, doğu portikte ortaya çıkartılan sütunlar arasında oran yapıldığında sütun yüksekliğinin yaklaşık 5.85 m. olduğu düşünülmektedir. Doğu Porikte yer alan düzenleme ise M.S. 4. yy.da alanda tekrar yapılan imar faaliyetleriyle ilişkili olup toplamda yüksekliği 10.80 m.yi bulmaktadır.

    Güney Portik krepidomasının kuzeyindeki avlu taban seviyesinin hemen altında doğu krepidoma sırasına paralel bir şekilde devam eden kanalizasyon hattına ait rozetli traverten kapak taşları açığa çıkartılmıştır.

    Güney Portiğe ait güney duvarın temeli üzerine Diocletianus (M.S. 284-305) Dönemi’nde meydana gelen deprem sonrası yıkılan duvarların üzeri doldurularak günümüze kadar kullanım görmemiştir. Güney Portik içinde I. Propylon hizasında temel taşı hariç 14 sıra, Propylonun doğusunda ise 8 sıra traverten blokların düştüğü tespit edilmiştir. Yıkılan duvarın bazı blokları üzerinde freskler mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve beyaz renklidir. Çalışmalar sırasında bir kısmı tespit edilen İonik başlıklar, yivli, payeli sütun tamburunun kaidesi ile birlikte in situ olarak doğu duvarda kullanıldığı anlaşılmıştır. Duvarda yapılan total station ölçümleri sonucu Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik stylobatı ile aynı aksta olduğu tespit edilen bu sütunun, doğu portik ile güney portiğin köşesini oluşturduğu belirlenmiştir.

    B. Constantinus (M.S 307-337) sonrasında Doğu Portik stylobatı üzerine traverten blok parçaları ve tuğla ile harçlı olarak düzenlenen duvarda, portiğin sütunlarının dolgu malzemesi olarak kullanıldığı, harç üzerindeki sütun izlerinden anlaşılmış olup dört adet kaide in situ olarak açığa çıkartılmıştır. B. Constantinus duvarı içerisinde toplamda 4 adet kaide, bir adet kaideli alt sütun tamburu (payeli) ve bir adet alt sütun tamburu yer alırken güneydeki bu alt sütun tamburunun kaidesine molozdan dolayı henüz ulaşılamamıştır.

    Portik güney duvarının güneyinde, I. ve II. Propylonlar arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 4 adet dükkân belirlenmiştir. Dükkân sıralarının Suriye Caddesine bakan girişleri kentin terk edilmesine bağlı mermer ve traverten bloklarla örülerek kapatıldığı tespit edilmiştir.