• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Traian Nymphaeumu Meydanı

     Traian Nymphaeumu Meydanı:

     Nymphaeumun güney önünde 13.50x24.30 m dikdörtgen planlı bir meydan yer alır. Bu meydana çapraz olarak batıdan ve güneydoğudan caddeler bağlanarak Laodikeia için farklı bir planlama şekli ortaya çıkartılmıştır. Meydanın doğu tarafında cadde genişliği 3.60m.ye kadar düşmüştür. MS. 1. yy. sonunda traverten döşemeli olan meydan tabanı üzerine, MS. 4. yy.da ikinci kat olarak mermer taban döşemesi yapılmıştır. Bu da alanın MS. 4. yy.da çok önemli olduğunu göstermektedir. Meydanın iki yanı kaideli yönetici heykelleriyle süslenmiş olup, bu heykellere ait yazıtlı kaideler ve heykeller bulunmuştur. Heykeller MS. 4-5. yy.lara tarihlendirilmektedir. Ayrıca meydanda yapılan çalışmalarda kaçakçıların daha önce saklamış oldukları MS. 2. yy.a tarihlendirilen Dokuma Tanrıçası Athena Heykeli Başı ve Roma tanrısı olan Ianus heykeli başı bulunmuştur. Bu heykel başı çift yönlü olup, gençlik ve yaşlılığı, geçmiş ve geleceği, kente giren ve çıkanları kontrol etmek içindir. 

 


    -Traian Nymphaeumu Meydanı Güney Cadde Çalışmaları:

     Stadyum Caddesi’nin güney ucunda, Atriumlu Yönetici Binası’nın 1 No.lu mekânı önünde meydanın başka bir ana caddeye bağl
andığını gösteren bulgular açığa çıkartılmıştır. Söz konusu caddenin, Traian Nymphaeum Meydanı’nın güneydoğu köşesinde, güneydoğu-kuzeybatı yönünde kentin güneyinde yer alan yapılara doğru devam etmesinden dolayı Traian Nymphaeumu Meydanı Güneydoğu Caddeolarak isimlendirilmiştir. Cadde, Hellenistik Dönem’den itibaren ızgara planında tasarlanan kent planı içerisinde, dik açıyla yerleştirilen diğer ana caddelerden farklı olarak güneydoğu-kuzeybatı yönünde çapraz şekilde planlanmıştır. Karşılıklı kesişen iki çapraz cadde, Traianus Nymphaeumu Meydanı’na açılmakta ve bağlantıları meydan aracılığıyla sağlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda caddenin yoğun olarak M.S. 5.yy.da kullanıldığını göstermiş olup daha sonra yapılacak kapsamlı çalışmalar ile detaylı verilere ulaşılacaktır.