• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Suriye Caddesi

 

  Suriye Caddesi (Sütunlu Ana Cadde) kazıları ilk defa 2002 yılında Denizli Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda yapılan kazılarla başlamış olup, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü ekibi olarak çalışılmıştır. Bu çalışmalar batıda Sütunlu Ana Cadde’nin kavşak kesişme noktasında yer alan İmparator Caracalla (M.S.211–217) Çeşmesi önünden başlamış ve doğuya doğru 118 m. cadde açılarak restore edilmiştir. Sütunlu Ana Cadde bu bölümlerde 7.30 m. genişliğinde olup, iki yanda iki basamaklı merdivenle çıkılan ve 4.30’ar m. genişliğinde olan portikler ile bunun gerisinde yer alan dükkân girişlerinden meydana gelen hippodomik sistem içinde düzenlenmiştir. Cadde ortasında 1.20 m. genişliğinde, 1.85 m. yüksekliğinde olan ana kanalizasyon sistemi yer almaktadır. 2003 yılında Suriye Caddesi kazılarında doğuya doğru 49 m.lik bölümü açılarak, Septimius Severus Çeşmesi önünde kazı çalışmaları bırakılmıştır.

   2004 yılı kazı çalışmalarıyla birlikte Caracalla Çeşmesi’nden itibaren üç yıllık kazı çalışmalarında Suriye Caddesi toplam 217 m. açılmıştır.

   Septimius Severus Çeşmesi (A Nymphaeum) önünden itibaren 2003 yılında kalınan yerden başlayan kazı çalışmalarında, Nymphaeum önünde 25 m. ve Tapınak A olarak adlandırılan yapının cadde kenarında yer alan güney giriş portiği önünde de 25 m. olmak üzere, toplam 50 m. uzunluğunda caddenin taban döşemeleri ortaya çıkarılmıştır. Caddede yapılan kazı çalışmalarında seviye 287,00 m. koddan, 284,50 m. koda indirilerek taban seviyesine ulaşılmıştır. Cadde kodu Tapınak A önünde ise 284.11 m.dir. Bu da cadde eğiminin buradan itibaren doğu yöne doğru olduğunu göstermektedir.

   Caddenin kuzey portiği üzerinde, Tapınak A’nın avlu giriş kısmında yer alan iki profilli paye kaidelerinin simetriğinde, Erken Bizans düzenlemesi olan üç adet kaideli postament bulunmuştur. Bunların biri son düzenlemeyle ilgili tam yerinde, diğer ikisi ise yıkılmış durumda açığa çıkarılmıştır. Caddenin kuzey portiğinin tabanları dikdörtgen mermer plakalarla kaplanmıştır. Ancak bunların çoğu tahrip olmasına rağmen, bazı plakalar parçalı olarak ta olsa yerlerinde kalabilmiştir. Caddenin Tapınak A önünde genişliği 7.5 m.yi bulmaktadır.  Suriye Caddesi olarak adlandırılan sütunlu cadde kazılarında son kullanım aşamasını gösteren, M.S. 4–6.yy’a ait sikkeler bulunmuştur.

   Suriye Caddesi, Caracalla Anıtsal Çeşmesi önünden itibaren doğu yönde Merkezi Agora’ya kadar olan alanda iki yanda portikler ve gerisinde bulunan dükkân girişleri şeklinde düzenlenmiştir. Buradan itibaren güneyde Merkezi Agora, kuzeyde Birinci ve İkinci Anıtsal Geçişler, Kemerli Geçiş, Septimius Severus Anıtsal Çeşmesi ve Tapınak A şeklinde yapılar sıralanmıştır.