• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Merkezi Propylon

    Suriye Caddesi'nin kuzey kenarında yer alan ve Kuzey (Kutsal) Agora'ya geçişi sağlayan Merkezi Propylon, caddeden 6.60 x 14.53 m ölçülerinde dikdörtgen planlı bir girintiyle ayırt edilmektedir.Merkezi Propylon, girişin iki yanında üçer adet olmak üzere altı sütunlu, kırma çatı giriş üzerinde Suriye tipi kemerlidir. Sütun sırası duvara dayalı olan cephede ve orta bölümde de olmak üzere toplamda 18 adettir. Bunlardan orta ve duvara bitişik olanlar köşeli, ön kısımda iki yandaolanlar payeli burgu yivli ve yarım yuvarlak, diğer dördü ise burgu yivli ve yuvarlak olup Korinth düzeninde başlıklar taşırlar. Üst­te ise korinth düzeninde köşeli paye başlıkları, üç faskialı arşitrav, friz ve geison-sima yer alır. Ayrıca payeler arasına parapet levhaları da yerleştirilmiştir. Girişin iki yanının üstü kabartmalı tavan kasetli ve orta kısmı ise tonoz kasetli yapılmıştır. Buna ait kırmızı ve sarı boyalı kemer kasetleri ile tavan kasetleri alanda daha önce yürütülen kazı çalışmalarında bulunmuştur. Merkezi Propylon'a, Suriye Caddesi tarafından çift kanatlı kapı ile girilmekte olup dört basamaklı merdivenden inilerek kuzeye geçilmektedir. Burası aynı zaman­da Kuzey (Kutsal) Agora'nın güney portiğidir. Kazı buluntularına göre mevcut Merkezi Propylon, MS 3. yy’ın ilk çeyreği sonlarında yapıl­mış, MS 3. yy sonu, 4. yy başında meydana gelen depremle yıkılmış ve İmpara­tor Diocletianus (MS 284-305) Dönemi'nde tamirat geçirmiştir. Daha sonra ise MS 494 yılı depreminde tamamen yıkılmıştır. Bundan sonra alan­daki yıkılan blokların üzeri düzeltilerek İmparator Focas (MS 602-610) Dönemi depremine kadar kullanılmıştır.
    Kuzey (Kutsal) Agora Merkezi Propylonda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2014 tarih ve 3456 sayılı kararı ile onaylanan restorasyon projesine göre anastylosis esas alınarak koruma-onarım ve restorasyon çalışmalarına 2015 yılında başlanmış olup 2016 yılında da bu çalışmalara devam edilmiştir.
    Yapının restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonucunda ulaşılması planlanan ana hedefler; Merkezi Propylon’un Güney Portik içine depremle tüm kesme traverten blokları sıralı olarak yıkılan kuzey duvarın anastylosis esas olmak üzere tamamen özgün yerlerinde ayağa kaldırılması, Propylonun girişinin doğu kısmında yer alan köşeli payeli sütunları, başlıkları ayağa kaldırılarak, duvar frizlerinin, arşitravların ve tavan kasetlerinin özgün yerlerine konarak mimari cephenin en azından doğu bölümde üçüncü boyuta ulaşmasını sağlamaktır.