• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey Bazilikası ve Tapınak


Kuzey Bazilikası (Korinth Tapınağı) Sondaj Çalışmaları ve Mimari Blokların Toplanması 


      Kentin kuzeyinde iki tiyatro arasında yer alan üç apsisli Kuzey Bazilikası, Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen Korinth Tapınağı’nın üzerine yapılmıştır. Bazilikanın büyük olan ortadaki apsisine ait duvarların bir sırası görülebilmektedir. Alandaki tarımsal faaliyetlerden dolayı tapınağa ait sütun, başlık, arşitrav, geison-sima gibi mermer mimari bloklar batıya ve kuzeye doğru rastgele atılmışlardır. Yıllarca kentteki otların yanmasından dolayı bu mimari bloklar sürekli tahribata uğramıştır. Bu nedenle çevredeki yamaçlara dağılmış tüm mimari bloklar, Bazilikanın güneydoğu yanına belirli bir düzen içinde tasniflenmiştir. Buradaki amaç tamamen mermer tapınak bloklarının korunmasına yöneliktir.

      Diğer taraftan Korinth Tapınağı’nın durumunu ve üzerine yapılan Bazilikanın tam planını ortaya çıkarmaya yönelik olarak ortada 2x2m ebatında bir sondaj yapılmıştır. Kesitte zeminden 2mye kadar içinde kırık kiremit, tuğla ve mermer olan dolgu görülmektedir. Sondaj alanının gerekli güvenlik önlemi alınarak, 2008 yılında bu alanda sistemli kazı çalışmalarına başlanması planlanmıştır.