• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Prehistorik Batı Nekropolü

  2012 yılında tespit edilen Erken Tunç Çağı 3 mimari kalıntılarının devamının araştırılması amacıyla doğu yönde ve 2010 yılında tespit edilen Erken Tunç Çağı 2 mezarlarının dağılımının araştırılması amacıyla ise güney yönde çalışma alanları genişletilmiştir.   Açmanın doğusunda yeni genişletilen alandaki çalışmalarda, alanda 2012 yılı çalışmalarında tespit edilen Erken Tunç Çağı 3 yerleşimine ulaşılmıştır. Bu alandaki çalışmalarda açma sınırları içerisinde 4 mekanı tespit edilebilen bir yapıya ait temeller açığa çıkarılmıştır. Kuzeydoğu ile güneydoğuda yer alan mekanlar arasında bir kapı geçişi tespit edilmiştir. Ayrıca mekanların kuzeyinde bir kısmı açmanın kuzey kesiti içinde devam eden oval formlu bir ocak açığa çıkarılmıştır.   Tespit edilen mekanların güneyinde 5.27 m. uzunluğunda ve 0.55-0.65 m. genişliğinde doğu-batı doğrultulu  bir duvar açığa çıkarılmış ve söz konusu duvarın güneyinde yer yer koruna gelmiş, sulandırılmış kil ile sıvanmış bir taban açığa çıkarılmıştır. Söz konusu mekanlar ve güneydeki duvarın taban altı kotlarında Erken Tunç Çağı 3'e ait bir erken evreye ulaşılmış ve bu evreye ait üzeri kil ile kapatılmış 3 adet çöp çukuru tespit edilmiştir.   Açmanın güney kısmında yapılan çalışmalarda ise Erken Tunç Çağı 2 tabakasına ulaşılmış ve bu tabakaya ait iki mezar açığa çıkarılmıştır. Pithos mezar içerisinde yapılan çalışmalarda bir bireye ait gömü ve ölü hediyeleri tespit edilmiştir. Pithos mezarın hemen güneyinde ise çömlek mezar içerisinde yapılan çalışmalarda bir bebek bireye ait gömü tespit edilmiştir ve herhangi bir ölü hediyesine rastlanılmamıştır.   Alanda açığa çıkarılan bütün duvarlar ve mezarlar jeoteks ile örtüldükten sonra bir kat su geçirmez naylon ile kapatılıp yan ve üst kısımlardan elenmiş kazı toprağı ile desteklenerek koruma altına alınmıştır. Ayrıca açma çevresine kesitlerin zarar görmemesi için su oluğu açılmıştır.  

 laodikeia    laodikeia


 laodikeia    laodikeia