• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

2023 Yılında Laodikeia Antik Kenti’nde çalışmalar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 03.01.2023/31.12.2023 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmalarda; Traian Nymphaeumu Batı Caddesi’nde, Güney Agora Sokağı’nda, Batı Hamamı’nın Kuzeyinde yer alan mekânda kazı, Asopos Köprüsü’nde ise kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Traian Nymphaeumu, Traian Nymphaeumu Batı Cadde, Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik, Laodikeia Kilisesi, Batı Tiyatrosu’nda, Merkezi Kilise, Stadyum Caddesi Batı Portiğe ait depremde cadde üzerine yıkılan kemerde restorasyon-konservasyon çalışmaları sürdürülmüştür.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında; arkeoloji, tarih, koruma bilinci, kültürel mirasının korunması, algılanması, tarih ve koruma bilincin geliştirilmesi amacıyla proje ya da çeşitli etkinliklerle kente gelen gruplara Laodikeia antik kentinin önemi, devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında yıl boyu bilgiler verilmektedir.

Laodikeia’da 2023 yılı içinde Hierapolis-Unesco 3. Döngü Periyodik Rapor Toplantısı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Başak İPEKOĞLU, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığından uzmanlar ile Denizli Müzesi Müdürü Nail UYAR, Çevre Şehircilik, Deski ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu temsilcilerinin katılımıyla Kazı Evi Kütüphane-Konferans salonunda yapılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmiştir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Ege Bölgesi Bakanlık Yetkili Uzmanı/Temsilci eğitimi Laodikeia Kazı Evi Kütüphane-Konferans salonunda yapmıştır.

Danıştay Başkanı Sayın Zeki Yiğit ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN antik kenti ziyaret etmişler ve yapılan kazı-restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kazı Başkanlığından bilgi almışlardır.

Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen “Maveraünnehir’den Anadolu’ya Tarihin Derin Kökleri ve Tarihçilik” çalıştayı katılımcılarına kent ve çalışmalar hakkında Kazı Başkanı tarafından bilgiler verilmiş ve ören yeri gezdirilmiştir.

Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk COŞKUN ve beraberinde Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli AKYOL, İl Müdür Yardımcısı Hayrullah AKGÜL ve Denizli Müze Müdürü Nail UYAR antik kente gelerek çalışmalar hakkında bilgi almışlardır. Ayrıca Laodikeia ve Tripolis Antik Kentlerinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında düzenlenen toplantı Laodikeia Antik Kenti Kütüphane-Konferans Salonunda yapılmış olup Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk COŞKUN’a Laodikeia ve Tripolis’de sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları ile yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verilmiştir.

Muğla Rehberler Odasına bağlı rehberler ile Çin arkeoloji bölümü öğrencileri antik kent ve çalışmalar hakkında bilgilendirilmişlerdir.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY, Genel Müdür Sayın Birol İNCECİKÖZ, Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk COŞKUN, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman ZOLAN, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN ve diğer katılımcılarla birlikte restorasyon çalışması tamamlanan Traian Nymphaeumu’nun tanıtımını yapılmıştır.

Laodikeia Kazı Evi Kütüphane-Konferans  Salonunda yapılan

Hierapolis-Unesco 3. Döngü Periyodik Rapor Toplantısı

Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yapılan

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri 

 

Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yapılan

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri 

 

Laodikeia Kazı Evi Kütüphane-Konferans Salonunda yapılan

 Ege Bölgesi Bakanlık Yetkili Uzmanı/Temsilci eğitimi

Maveraünnehir’den Anadolu’ya Tarihin Derin Kökleri ve Tarihçilik”

çalıştayı katılımcılarının Laodikeia gezisi 

Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk'un Laodikeia ziyareti

Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk'un Kazı Evi Kütüphane-Konferans Salonunda Laodikeia ve Tripolis kazı-restorasyon projeleri bilgilendirme toplantısı

Muğla Rehberler Odasına bağlı rehberlerin Laodikeia gezisi

Çin Halk Cumhuriyeti Arkeoloji Bölümü

öğrencilerinin Laodikeia ziyaretleri

 

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY'un

restorasyonu tamamlanan Laodikeia Traian Nymphaeumu tanıtımı

 
   

06.02.2023 tarihinde Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle arama kurtarma çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle oluşturduğumuz ekiple Hatay afet bölgesine gidilerek arama kurtarma çalışmalarına katılım gerçekleştirilmiştir.


  
   
   

Laodikeia Antik Kenti genelinde SICPA Firması ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 km2’lik bir alanda yapılan ot temizliği çalışmaları, Mart- Kasım ayları boyunca devam etmiştir. Kazı alanları, gezi güzergâhı ile kazı evi ve çevresi öncelikli olarak tel çit içinde yer alan yapılarda ot temizliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kesilen otlar, düzenli olarak toplanmış, tel çit içinden dışarı çıkartılmıştır. Ayrıca periyodik olarak gezi güzergâhı üzerindeki yapılarda tekrar büyüyen otların temizliğine yıl boyunca devam edilmiştir.