• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik

     Avlu Kazı Çalışmaları: Agora’nın güneyinde avlu tabanı ile ilgili daha detaylı verilere ulaşmak ve ziyaretçiler için gezi güzergahları oluşturmak amacıyla alanın içinde 15.00x7.00 m.lik bölümde çalışılmıştır. Yapılan seviye indirme çalışmalarında alanın genelinde üst kotlardan itibaren 282.90 m. kotunda mermer taban döşemesi açığa çıkartılmış olup korunabilmiş mermer plaka döşemelerin büyük çoğunluğun kırık olduğu bazı bölümlerde ise harflerin yazılı olduğu anlaşılmıştır.  Söz konusu güzergah çalışmalarında ise doğu portik ile güney portiğin kesiştiği noktadan avluya doğru gezinti rampası oluşturacak şekilde başlanılmış alanda açığa çıkartılan üst yapıya ait mermer geison-sima ve friz blokları ile mermer blok parçaları Arkeopark uygulaması için depremde düştüğü şekli ile yerinde bırakılmış, etrafı traverslerle çevrilerek sağlamlaştırılarak koruma altına alınmıştır. Yine aynı alandaki çalışmalarda Doğu Portik önündeki kuzey-güney yönlü havuzun duvarlarının bir kısmının açığa çıkartılarak havuzun sonlandığı bölüm tespit edilmiştir. Güneydoğu Portik önünde açığa çıkartılan korunabilmiş havuz duvarlarına ait temel kalıntıları ve çaytaşı yıkıntıdan bu bölümünde kuzey uçta olduğu gibi dıştan dışa kare, iç kısımların ise apsidal formla sonlandığı ve havuzun uzunluğunun 166 m. olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca avlu içindeki yağmur sularını ve havuz suyunu direne eden traverten kapaklı, kuzey-güney yönlü kanalın bu kısma kadar devam ederek havuz suyunu direne ettiği tespit edilmiştir.

     Güney Portik Anastylosis Esas Restorasyon-Konservasyon Çalışmaları:2014 yılında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2013 tarih ve 2276 no’lu kararı ile onaylanan restorasyon projesi uyarınca “Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik’te” anastylosis esas restorasyon, konservasyon ve koruma-onarım çalışmaları yürütülmüştür. Kırık-eksik durumdaki üç basamaklı krepidoma, kaide, sütun tamburları ve başlıklarda çalışmalara başlanmış olup parçalı olanların tespiti ve birleştirilme çalışmaları yapılmıştır. Stylobat üzerinde yer yer bulunan çatlaklar köşeli zımba formlu krom çelik kenetlerle statik açıdan güçlendirilmiştir. Kaide, sütun alt bilezik bölümleri ve tamburların kırık bölümlere ait bulunabilen parçalarda temizlenerek birleştirilmiş, bulunamayan bölümler ise pantograf tekniğinde yapılan birebir özgün mermerle tümlenmiştir. Ayrıca eksik olan sütun tamburlarında yapılan tamamlamalarda projeye uygun olarak yeni mermerden kesilerek yuvarlatılmış, üzerleri orijinale uygun şekilde yivlendirilmiştir. Kırık tamburlar arasına muhtelif boyutlarda paslanmaz krom çelik çubuk, kenet ve dübeller kullanılmıştır. Bloklarda zımba formlu krom çelik kenetler kurşun ve epoksi ile sıkıştırılarak sağlamlaştırılmıştır. Mimari bloklarda korunabilmiş orijinal kenetlerde gerekli sağlamlaştırmalar yapılmış, dübellerde ise olabildiğince az müdahalede bulunulmuştur. Demo çalışmaları ardından sütun kaideleri ve tamburları terazilenerek orijinal dübellere uygun şeklide hazırlanan muhtelif boylarda kare krom çelik dübeller ve epoksi yapıştırıcı ile sabitlenmiştir. Ayrıca bu bölümde Arkeopark uygulaması çerçevesinde; kesme traverten portik duvarlarının bir bölümü deprem sonrası yıkıldığı gibi bırakılarak olduğu gibi koruma altına alınmıştır.