• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / A Evi

   2006 yılı kazı sezonunda 5x5 m. ölçülerinde bir sondaj mahiyetinde başlayan A Evi sektörü çalışmaları, 2011 kazı sezonu ile birlikte 42x51 m. ölçülerindeki insulanın tamamının ortaya çıkartılması ile birlikte tamamlanmıştır. A Evi olarak adlandırılan ve insulanın (42x51m.) tamamını kaplayan yapı kompleksi içerisinde toplam 47 mekân, 2 koridor ve 5 dükkân yer almaktadır. A Evi kompleksine genel olarak bakıldığında 3 ayrı ev kompleksinin varlığı dikkati çekmektedir. 2011 yılı çalışmaları ile birlikte kazısı tamamlanan A Evi sektöründe yer yer stabilitesini kaybetmiş duvar örgüleri anastylosis esas olmak üzere sağlamlaştırılmıştır.

A Evi Doğu Sokak
   A Evi kompleksinin doğusunda yer alan sokak üzerinde 2010 yılında başlayan çalışmalar, 2011 yılı kazı sezonunda da devam etmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde A Evi Doğu Sokağı’nın tamamı kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Sokak güney yönden başlayarak kuzeye doğru 4.70 m. ile 5.00 m. ortalama genişliğe sahiptir. Sokağın Kuzey-güney yönde uzunluğu ise 52 m. dir. Sokak batı duvarı üzerinde A Evi kompleksi içerisinde yer alan iki ev yapısına geçiş sağlayan kapılar yer alır. Sokak doğu duvarı üzerinde ise A Evi’nin doğusunda yer alan insuladaki kazılmamış olan yapılara ait iki adet geçiş görülebilmektedir.