• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Suriye Caddesi Çalışmaları

    2003 yılında Merkezi Agora'nın kuzeyinde yer alan Suriye Caddesi  doğuya doğru 50 m. daha kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalarda 2002 yılında bulunan propylonun doğusundaki simetriği tespit edilmiştir. Bu propylon ile Anıtsal çeşme yapısının arasında kemerli bir geçiş daha açığa çıkartılmıştır. Bu bölümde ki düzenlemeler Geç Roma Dönemi'nde yapılmıştır. Bu düzenlemelerde devşirme  mimari bloklar ikinci ve üçüncü kez kullanılmıştır. Yine bu alanda kuzey kaldırımı üzerinde bol miktarda çıkarılan seramik örnekleri Geç Antik  Çağ karakteri taşımakta olup, bunlar genel olarak M.S. 4-6. yy.lara aittir.  Sikke buluntuları da bu  tarihleri doğrulamaktadır.