• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon Çalışmaları


Restorasyon, Konservasyon ve Çizim Çalışmaları

2007 yılı Laodikeia kazılarında uzmanlarca farklı alanlarda temizlik, sağlamlaştırma, koruma, restorasyon, konservasyon ve çizim çalışmaları yapılmıştır.

A)- Sıva ve Mozaik Sağlamlaştırma Çalışmaları:
1. A Evi ve Tapınak A portiklerinde açığa çıkarılan duvar sıvalarının sağlamlaştırma işlemleri yapılmıştır.
2. Güney Roma Villası taban mozaiklerinde yerlerinden ayrılmış ve dağılmakta olan tesseralar yeniden yerlerine sabitlenmiştir. Ayrıca bu bölümlerde tesseralı kısımların yerinde korunmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
3. Güney Roma Villası’ndaki açığa çıkarılan mezarlardaki duvar sıvaları ve freskleri sağlamlaştırılmıştır.

B)- Taş Restorasyonları:
Kazılarda ortaya çıkarılan sütun, kaide, başlık, arşitrav-friz gibi mermer mimari elemanların kırılmış olan küçük parçaları yerinde yapıştırılmıştır.
Suriye Caddesi’ndeki sütun ve ayaklarda restorasyon çalışmaları yapılmıştır.
Mermer heykel, kabartma vb. parçalarının restorasyonları yapılmıştır.
Suriye Caddesi kuzey ve güney portik duvarlarında sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.
A Evi mekanlarına ait duvarlarda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

 C)- Küçük Eser Restorasyonları:

Mermer parçaların yüzeyindeki kalker tabakasının mekanik temizliği yapılmıştır.
Kazılarda bulunan ve parçaları birleşebilen, tabak, kâse ve testilerin parçaları restore edilmiş ve bazı parçalarda tümleme çalışmaları yapılmıştır.
Kazılarda çıkarılan metal, pişmiş toprak, cam eserlerin temizlikleri ve konservasyonları yapılmıştır.
Kazılarda çıkarılan fildişi, kemik objeler ve sikkelerin temizlik çalışmaları yapılmıştır.

D)- Çizim Çalışmaları:

Kazısı yapılan; Suriye Caddesi, Tapınak A Portikleri ve Avlusu, Merkezi Hamam, A Evi, A Evi Sokağı, Asopos Tepesi, Güney Roma Villasının 1/50 ve 1/20 ölçekli taş planları yapılmış, Total Station ile tüm alanların teknik çizimleri tamamlanmıştır.
Suriye Caddesi’nin Fotogrametrik Scanner ile çizimleri yapılmıştır.
Kuzey Nekropolünde açığa çıkarılan kiremit çatma, örgü tekne, traverten çatma ve küvet tekne mezarların buluntulu planları çizilmiştir.
Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan seramiklerin çizimleri yapılmıştır.