• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik

       2014 yılında dikdörtgen planlı olan Kuzey (Kutsal) Agora içindeki “Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik” te 285.71 m. kodunda başlayan çalışmalarda, Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik ile Batı Portiğin kesişme noktasında her iki portiği birbirine bağlayan payeli köşe sütunu İon düzenli başlığı ile birlikte açığa çıkarılmıştır. Güneybatı köşede in-situ olarak ortaya çıkarılan payeli köşe sütunundan itibaren kuzeye doğru devam eden kazı çalışmalarında krepidoma üzerinde orijinal yerlerinde ortaya çıkarılan mermer Attik-İon tipli kaide, bu kaidelerin önünde doğu yönüne doğru yıkılmış vaziyette bulunan İonik yivli mermer sütun tamburları ve bu sütunlara ait İon, Korinth tipi başlıklar açığa çıkarılmıştır. Doğuya doğru sıralı bir biçimde yıkılan portik sütunlarının ara bölümlerinde ve portik içerisinde portiğin çatı sistemine ait yoğun bir şekilde çatı sistemine ait yıkıntı ile Batı Portik önünde kuzey-güney yönlü ince uzun dikdörtgen bir havuz tespit edilmiştir. 166 m. uzunluğa sahip olan havuzun 43.00 m.lik kısmı açığa çıkartılmış ve havuz duvarlarının ortalama 0.75x0.80 m. ölçülerinde traverten bloklarla örüldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca alanın batısında kırma çatıyı taşıyan portik arka duvarına ait sıralı şekilde doğu yöne yıkılmış traverten bloklar 285.32 m. kotunda açığa çıkarılmış olup blokların yüzeylerinde sarı, siyah, kırmızı, beyaz renklerin hakim olduğu bordür bezemeli freskler tespit edilmiştir. Söz konusu fresklerde korumaya yönelik olarak öncelikle jeotekslerle örtülmekte sonrasında ise freskler üzerinde sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak anastylosis esas restorasyon çalışmaları için yerlerinde bırakılmışlardır.Bu bölümde Batı Portik arka duvarı üzerinde portiğe batı yönden girişi sağlayan bir açıklık ortaya çıkarılmış olup girişin kemerli olduğunu gösteren  traverten kemer blokları açığa çıkarılmıştır. Alanın doğu kesitinde olumsuz hava koşullarından meydana gelecek tahribatı önlemek amacıyla da 0.50 m. genişliğinde, 0.20 m. derinliğinde kuzey-güney yönlü yağmur direnaj kanalı açılmıştır. Kuzey Kutsal Agora Batı Portikte yürütülen çalışmalara genel alan temizliği yapılarak çizim çalışmaları tamamlanmış ardından fotoğraflarla belgelendirilmiştir.