• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Buluntular


2005 Yılı Buluntuları

 2005 yılı kazı çalışmalarında bol miktarda mermer heykel ve heykel-kabartma parçaları, pişmiş toprak ve camdan yapılmış seramikler, bronz eşyalar, değişik takılar, tıbbi aletler, sikkeler ve kurşun mühür baskıları bulunmuştur. Bunlar içinde en ilginç olanları; kent tanrıçası Laodike’nin büstünün de bulunduğu kabartmalı sütun, Efes Artemis heykeli,Tanrı Hermes heykeli, İmparator başı, bronzdan yapılmış kapı tokmağı üst elemanı,altın yüzük, Eros betimli akik yüzük kaşı, mermer kabartmalı plaster başlıklarıdır.