• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Mekan


Traian Nymphaeumu Meydanı’nın doğusunda, Doğu Sokağın ise güneyinde konumu itibariyle önemli bir noktada bulunan Atriumlu Yönetici Binası ile bağlantılı bir yapı olduğu düşünülen alanda kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Mekân dıştan dışa 20x6 m, içten içe 19x4.60 m ölçülerinde olup meydana paralel kuzey-güney doğrultuludur. Söz konusu mekân olasılıkla resmi işlerin görüldüğü ve takip edildiği ofis olarak kullanılmış olmalıdır. Mekânın kuzey, güney ve doğu cepheleri düzgün kesilmiş traverten bloklar, devşirme mermer mimari bloklar, çay taşı ve tuğla ile örülmüş duvarla sınırlandırılmıştır. Mekânın meydana bakan batı cephesinde, 2.30 m aralıklar ile yerleştirilmiş, yedi adet mermer kaide ve yıkıntı halinde ele geçen kalypter, stroter parçaları ve metal çiviler bu mekânın üzerinin sundurma çatı ile kapalı olduğunu göstermektedir.

Kazı çalışmaları sırasında kuzey, güney ve doğu duvarı traverten bloklar ile örülmüş olan mekânın doğu duvarında iki kapı girişi açığa çıkartılmıştır. Bu kapılar, portik şeklinde planlanan mekânla bağlantılı resmi ofis birimidir. Mekân içinde doğu duvarın kuzeyinde yer alan kapı girişinde mermer yönetici heykeli ele geçmiştir. Ön yüzü iyi bir işçilikle yapılmış olan heykelin arka yüzü detaylı işlenmemiştir. Heykel, duvar dibinde kuzey-güney doğrultulu yüzüstü şekilde yerleştirilmiş ve olasılıkla burada bir seki işlevi görmüştür. Heykelin arka kısmında oturmaya ya da üzerine eşya koymaya bağlı aşınmalar oluşmuştur. Benzer işleve sahip diğer bir seki ise çay taşı, tuğla ve kireç harcından örülmüş olarak ortaya çıkarılmıştır.

Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Mekan’da yürütülen çalışmalarda tabanda sarmaşık bezemeli bordür ile sınırlandırılmış doldurucu motif olarak ise geometrik bezemeler ile süslü mozaik döşemeli olduğu anlaşılmıştır. Kuzey bölümü daha sağlam olan mozaikli alanın yaklaşık 1/3’ü korunagelmiş durumdadır. Resmi bir ofis olarak kullanıldığı düşünülen bu mekânın avlusunun tabanı mozaik ile kaplanarak görsel anlamda bir bütünlük kazanmıştır. 
Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Mekân’da yapılan çalışmalarda ele geçen veriler ışığında mekânın MS 4.-6. yy’da aktif olarak kullanıldığını anlaşılmıştır.