• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Efes Caddesi

   Kuzey-güney yönlü Stadyum Caddesi ile doğu-batı yönünde kesişen Efes Caddesi Portikusu’nun 2009 yılı kazı sezonunda 54mlik bölümü açığa çıkartılmıştır.

   Portikusun cadde genişliği 19m, kuzey portik genişliği 6m, güney portik genişliği ise 5.60m dir. Böylece portiklerle birlikte genişlik 30.60m olup, kentin oldukça önemli bir tören caddesini oluşturur. Kuzey ve Güney Portiklerin gerisinde dükkanlar ve depoları yer alır.

   Cadde zemini düzensiz boyutlardaki çay taşlarının üzerine harçla oturtulan mono blok mermer plakalarla döşenmiştir. Oldukça tahrip olan bu taban döşemesinin batıya doğru ilerledikçe kırıklı ve parçalı yapısı azalmaktadır. Caddenin kuzey ve güney kenarında, cadde boyunca uzanan dikdörtgen planlı birbirine bitişik düzende yapılan havuzlar yer alır. Kuzey havuz tabanı mermer plakalarla kaplıdır. Güney havuz tabanı ise pişmiş topraktan yapılmış taban tuğlalarıyla döşenmiştir. Havuzlarda kullanılan suyun kaynağı Stadyum Caddesi’nin Merkezi Hamam ile kesiştiği noktada yer alan “B Nymphaeumu”dur.

   Cadde portiklerinde sütunların yerine traverten ayaklar kullanılarak ayaklar arası kemerli olup, kemerler üzerine sundurma çatı bindirilmiştir. Portikusa Stadyum Caddesi’nden üç basamakla inilmektedir. Batı sonunda ise kemerli geçiş yer alır. Bundan sonra ise Efes Caddesi’ne bağlanmaktadır. Portikus sadece yaya kullanımı için düzenlenmiştir. Bu durumda özel günlerde ve festivallerde kullanılmış olmalıdır.

   Alan ilk olarak Geç Hellenistik-Erken İmparatorluk Dönemi’nde planlanmıştır. en son olarak ise Göçer Yörükler tarafından kullanılmıştır. Antik dönem kullanımı ise M.S. 3.-6. yy. arasında. Kazı çalışmalarında ele geçen bol miktardaki kolosal heykel parçaları, Portikonun heykellerle süslendiğini göstermektedir. Alanda ele geçen yazıtlı binici tanrı (Apollon Kareias-Lairbenos) kabartması, bölgeye has özellikler taşımaktadır.