• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Asopos Tepesi

   Asopos Tepesi 1’de 2011 kazı sezonunda 06.07.2011-20.08.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaların genel amacı; 2007, 2008 ve 2010 yılı kazı çalışmalarında elde edilen verileri, stratigrafiği ve farklı dönemlerdeki yayılım alanlarını yeni bir açmada sınamak ve ayrıca D4 plan karesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda açığa çıkarılan Demir Çağı tabakası mimarisinin alanın doğusuna doğru devam edip etmediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 20x10 m ölçülerinde bir açma oluşturulmuş, 288.59-287.25 m kodlarında kazılar gerçekleştirilmiş ve Geç Roma (Tabaka Ia-b), Geç Tunç Çağ (Tabaka V) ve Orta Tunç Çağ (Tabaka VIa-b) evrelerine ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda günlük kullanıma ait seramik parçaları ve mimari yapı kalıntıları tabakalaşma ve kronolojinin oluşturulmasına kaynak oluşturmuştur.