• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

     Restorasyon ve konservasyon laboratuvarı çalışmaları farklı sektörlerden ele geçirilen pişmiş toprak, cam, bakır ve alaşımları, demir, taş gibi inorganik eserler ile kemik ve ahşap gibi organik eserler üzerinde yapılmıştır. Koruma onarım uygulamalarında belgeleme, teşhis, temizlik, sağlamlaştırma, yapıştırma, dolgu ve bakım aşamaları laboratuvara getirilen taşınabilir nitelikli eserlerin ihtiyacını belirleme ve uygulama aşamalarında sırası ile belirlenmiş olup malzemelerin durumuna göre uluslararası çerçevede kabul gören koruma onarım etik ve ilkeleri dikkate alınarak uygulanmıştır. Yapılan tüm uygulamalar koruma çalışması öncesi, sırası ve sonrası durumu gösterecek nitelikte belgelenmiştir.
    2015 yılında Laodikeia Antik Kenti kazı çalışmaları esnasında ele geçirilen buluntuların konservasyonlarına Laodikeia Koruma ve Onarım Laboratuarı’nda devam edilmiştir. Ayrıca arkeolojik alanda yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin petrografi, ince kesit, mekanik dayanım, asit kaybı, kalisinasyon, granülametri, elek ölçümü ve spot testler gibi analiz ve ARGE araştırmaları da, Laodikeia Kazıları bünyesindeki Harç Analiz Laboratuvarı’nda sürdürülmüştür.

      Bununla birlikte;

          a. 
Kazılarda açığa çıkarılan seramiklerin yıkanması ve birleştirilmesi işlemleri,

      b. 
Kazılarda açığa çıkarılan heykeltıraşlık malzemelerin (kabartma, heykel vb.) temizliği ve birleştirilmesi,

         c. D
iğer mimari malzemelerin (sütun, başlık vb. parçalar) temizliği-birleştirilmesi ile mevcut açığa çıkarılan duvarların, duvar sıvalarının, fresklerinin    sağlamlaştırılması ve korunması,

       Kazılarda açığa çıkarılan sikke, bronz obje, kemik, pişmiş toprak vb. eserlerin temizlik ve koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.