• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Laodikeia Kilisesi Kuzey Sokak

   Laodikeia Kilisesi ile bağlantılı olarak çalışılan bir diğer alan ise kilisenin kuzeyinde yer alan sokaktır. Bu alanda çalışmaların genel amacı; Laodikeia Kilisesi’nin kuzeyinde yer alan, doğu batı doğrultusunda uzanan sokağı açığa çıkartmaktır. Toplamda 41.00 m. uzunluğunda 6.50 m. ölçüsündeki bir alanda çalışılmış ve sokağın genişliğinin 4.80 m. olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak sokağın kuzey ve güney duvarı koruna gelmiştir; ancak M.S. 7. yy. da meydana gelen depremin etkisiyle güney duvarın merkezden içe burkulduğu ve duvar aksının kaydığı tespit edilmiştir.