• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey Nekropolü


      Kuzey Nekropolü’ndeki çalışmalar; 1 Temmuz–16 Eylül 2006 tarihleri arasında yapılmıştır. 1990 yılında Goncalı Köyü yolu genişletilmesi sırasında tahrip edilen ve yol kesitinde askıda kalan birçok mezarda kurtarma kazılarıyla, kadastral sit paftasında 301 nolu parsel üzerinde ve Goncalı Köyü yoluna bakan cephede tahrip olan toplam 30 adet mezarın tespiti, kazı ve temizlik çalışmaları sürdürülmüştür. Tonozlu mezar, örgü tekne ve kiremit çatma mezarlarda Laodikeia Kuzey ve Kuzeydoğu Nekropolü’ndeki ölü gömme adetleriyle ilgili olarak birçok veri elde edilmiştir. Kazılarda açığa çıkarılan mezarlarda, Hellenistik Dönem'den Erken Bizans Dönemi’ne kadar tarihlenen sikkeler, pişirme kapları, kandiller, unguentariumlar, süs eşyaları ve takılar gibi çok çeşitli buluntular ele geçmiştir.
            Kuzey Nekropolü kazı çalışmaları TUBİTAK projesiyle yürütülmektedir.