• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Tapınak A

 

      2004 sezonunda ilk kez Tapınak A olarak adlandırılan yapıda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Tapınak A, Suriye Caddesi’nin kuzey kenarında yer alır. Tapınak A kazısının amacı; hippodomik sistemde düzenlenen kent içinde caddenin iki yanında sıralanan Merkezi Agora, Septimius Severus Çeşmesi (A Nymphaeum) ve bunun doğusunda yer alan bu yapıda da kazı çalışmalarını yapmak ve alan içinde plan bakımından bir bütünlük oluşturmasını sağlamaktır. Ayrıca değişik yayınlarda Sebasteion (İmparatorluk Kült Alanı) olarak adlandırılan bu tapınağın imparatorluk için mi, yoksa tanrı-tanrıçalar için mi yapılmış olduğunu saptamak ve yapılış tarihi ile sonraki kullanım aşamalarını tespit etmektir.

      Uydu fotoğraflarında Tapınak A, caddenin kuzey yanında dikdörtgen bir avlunun sonunda yer alan, dikdörtgen bir yapı izi olarak görülmektedir. Ayrıca kazı başlamadan önce naos içinde geniş ve derin bir kaçak kazı çukuru yer almaktaydı. Kazı öncesi dikdörtgen avluya ait güney, doğu ve batı yönlerde portik dizilerini oluşturan yıkık ve parçalanmış bazı postament sıraları ile birkaç sütun, arşitrav-friz ve geison-sima blokları görülmekteydi. Aynı şekilde tapınak alanında da yine birkaç sütun, arşitrav-friz ve geison-sima bloğu gibi mimari parçalar yer alıyordu.

      Kazı çalışmalarına dikdörtgen avlunun kuzey sonunda yer alan tapınak bölümünde başlanmıştır. Amaç, kalabilen tapınak duvarlarını ortaya çıkararak, ölçülerini almak ve yapının planını belirlemekti. Ayrıca tapınağın naos duvarıyla avluya ait portik duvarlarının bağlantılarını tespit etmekti. Bu amaçla yapılan kazı çalışmalarında aşama aşama kalabilen tapınak duvarları, merdiven geçişleri ve portik bağlantılarıyla sonradan yapılan geç dönem eklentileri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca avluda doğu ve batıda yapılan sondajlarla avlu genişliği ile portik sütun dizisi ve arkada yer alan avluya ait temenos duvarı da açığa çıkarılmıştır. Caddenin kuzey yanında yapılan çalışmalarla da avlunun uzunluğu ve girişi tespit edilmiştir. Kazı sonunda hem dikdörtgen avlunun, hem de tapınağın planı ortaya çıkarılmıştır. Yapı etrafı portiklerle (sütunlu galeri) çevrilen dikdörtgen avlunun kuzey ucunda yer alır. Korinth düzeninde başlıkları olan tapınak, yüksek podyum üzerinde yer alan merdivenle çıkılan pronaos ve naos bölümlerinden oluşur.

      Tapınak A buluntuları, yapının hem tanrılar, hem de imparatorluk kültü için yapıldığını göstermektedir.