• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Prehistorik Batı Mezarlığı (Kandilkırı Yerleşmesi)

       Batı Nekropol alanı içerisinde bulunan daha önceki sezonlarda Prehistorik Batı Nekropolü olarak adlandırılan alanda yerleşme kalıntılarının tespit edilmesi ve bu kalıntıların geniş alana yayılması sebebiyle, bu kesime yöre halkı tarafından tanındığı şekliyle Kandilkırı isminin verilmesine karar verilmiştir. 2014 kazı sezonunda çalışmaların ana amacı ise, 2013 yılında batı yarısı açığa çıkarılmış 2. tabakaya ait evsel mekanların, doğuya doğru devamının ortaya çıkarılmasıdır. Genel olarak çalışmalar söz konusu yerleşmenin Erken Tunç Çağı 3’teki (M.Ö. 2700-2200) planı hakkında ilk gözlemlerin yapılması ve 2B tabakasına ait mimari kalıntıları daha kesin bir şekilde ortaya konulması sağlanmıştır. Bu yerleşme Batı Anadolu kronolojisi için çok önemli olup, mimarisi net tespit edilebilen en önemli yerleşmedir.