• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları


   
 Laodikeia arkeolojik alanında yürütülen 2018 yılı koruma, restorasyon ve konservasyon çalışmaları programı çerçevesinde; 

   Kiliseli Peristylli Ev

   Kiliseli Peristylli Ev’de restorasyon-konservasyon çalışmalarında öncelikle sütunlu avlu (peristyl) bölümün taban döşemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda peristyl tabanını oluşturan traverten döşemelerin kırık olanları birleştirilerek yapıştırılmış, eksik kısımları ise pantograf tekniği ile tamamlanmıştır. Peristylli avlunun, kazı çalışmaları sonrası koruma amaçlı geçici olarak kapatılan bölümleri açılarak opus-sectile geometrik mermer döşemelerin yapıştırma ve sağlamlaştırmaları, eksik kısımların özgün taş ile tamamlanması çalışmaları yapılmıştır.

 
 Laodikeia Kilisesi

   Laodikeia Kilisesi’nde mevsim geçişlerine bağlı olarak bakım çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda kilise naosunun kuzey ve güney nefinde bulunan mozaikli alanda çözülebilir mineral tabakalara yönelik arındırma ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda; mozaik yüzeyine kil ve kâğıt hamurundan hazırlanan lapalar ince bir katman olarak uygulanmıştır. Bu lapa tamamen kuruduktan sonra yüzeyden alınarak temizlik çalışması tamamlanmıştır.

  Atriumlu Yönetici Binası

    Traian Nymphaeumu Meydanı’nın güney sonunda yer alan Atriumlu Yönetici Binası’na ait bir adet sütunun eksik bölümlerinde pantograf tekniği ile tamamlama çalışmaları yapılmış olup sütunun günümüze kadar ulaşamayan kırık parçalarından alınan negatifler, pantograf tekniğiyle yeni yapılacak olan eksik parça aktarılmış, sütunun eksik bölümleri doğal mermer taş ile tamamlanmıştır. Pantograf tekniği ile yapılan yeni ekler özgün malzemedeki eksik kısımlara yapıştırılarak yerinde işlenmiş ve sütun Atriumlu Yönetici Binası’nda orijinal yerinde denenmiştir.


    Laboratuvar Çalışmaları


    Laodikeia Antik Kenti kazı çalışmaları sırasında ele geçen buluntuların konservasyonları kazı laboratuvarında yapılmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde  bronz, pişmiş toprak, gümüş + bronz, demir, mermer, kemik, cam ve  taş buluntunun konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca arkeolojik alanda yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin petrografi, ince kesit, mekanik dayanım, asit kaybı, kalisinasyon, granülametri, elek ölçümü ve spot testler gibi analiz ve arge araştırmaları da, Laodikeia Kazıları bünyesindeki Malzeme Analiz Laboratuvarı’nda yapılmıştır.