• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Merkezi Propylon

  Suriye Caddesi’nin kuzey kenarında, Kuzey (Kutsal) Agora’ya geçişi sağlayan Merkezi Propylon (I. Propylon), caddeden 6.60x14.53 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir girintiyle ayırt edilmektedir. Merkezi Propylon olarak adlandırılan alanda kazı çalışmalarına ilk kez 2002 yılında başlanmış, sonrasında 2012 yılında devam edilmiştir.

  2013 yılında ise Merkezi Propylon’un tabanına ulaşmak, duvarlarda, propylonun ön cephesinde anastylosis esas gerekli sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Propylonun yıkılan duvar blokları bu bölümden sıralı olarak alınmış, öncelikli olarak demo çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Demo çalışmaları sonrasında doğu duvar, 8 sıra traverten blokla 4.95 m., batı duvar ise 7 sıra traverten blok ile 4 m. yüksekliğe ulaşmıştır. Yıkıntı traverten bloklardan freskli olanlar (kırmızı, sarı, siyah, yeşil, mavi, pembe, beyaz renkler ile şerit, düz ve dalgalı çizgiler ile bitki bezeme) koruma altına alınarak alanda tasniflenmiştir. Propylon’un doğu duvarına ait traverten blokların kaldırılmasının ardından basamakların doğu köşesinden başlayarak doğu duvarın kuzey cephesine kadar devam eden kuzey-güney doğrultulu traverten, çaytaşı, tuğla ve devşirme mermer mimari bloklarla (Dorik sütun gövde parçası ve başlığı) örülü, 4.90 m. uzunluğunda, 0.93 m. genişliğinde ve 0.80 m. yüksekliğinde bir duvar açığa çıkartılmıştır.


Merkezi Propylon Koruma ve Onarım Çalışması:
  Merkezi Proplylon’nun eşik kısmındaki basamaklardan çıkarak kuzey-güney yönünde devam eden geç bir evreye ait iki sıra künk uzantısı tespit edilmiştir. Kutsal Agora’nın batı portiğine ait zeminden yaklaşık 50 cm. yukarıda askıya alınan künk sıralarının mevcut haliyle koruma çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalarda ilk olarak, künk sıraları iki yandan özgün kırma taş ve çamur harcı kullanarak oluşturulan destek duvarı ile çevrelenmiştir. Bu işlemin ardından, yine künk sıralarını iki yandan çevreleyecek şekilde, destek duvarı üzerine ahşap traversler yerleştirilerek askıda bir kanal sistemi oluşturulmuştur. Son olarak, çelik kenetlerle birbirine sabitlenen travers sıralarıyla künklü alan arasında kalan boşluğa elenmiş kazı toprağı doldurularak, künklü alanın koruma paketi uygulaması sonlandırılmıştır.  


 laodikeia   laodikeia

laodikeia   laodikeia