• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portik

     Çalışmalardaki amaç, 2014 yılı Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik kazı çalışmalarında açığa çıkartılan güneybatı köşe sütunu ve devamında güney portiğe ait üç adet kaide ve yıkıntı durumdaki sütunların, doğu-batı hattı boyunca devamını açığa çıkarmak, güney portiğin ve güneyindeki dükkân sıraları ve mekânların planı, mimari düzenlemesi ve kullanım evrelerini belirlemektir. Ayrıca Merkezi Propylon’un kuzeyinde kalan ve daha önceki çalışmalarda kazısı gerçekleştirilen güney portik merkez ve doğu hattının, kazısı yapılmayan batı bölümünü açığa çıkartarak batı ve doğu portik ile kesintisiz olarak bağlantısını sağlamaktır. Diğer bir amaçta Kuzey (Kutsal) Agora’nın portiklerini açığa çıkartmak ve mermer mimari blokları ayağa kaldırarak kullanım evreleri ve değişimleri belgelemektir.
     2015 yılı kazı çalışmalarında, Laodikeia Antik Kenti’nde, doğu-batı doğrultulu Suriye Caddesi’nin kuzeyinde, Merkezi Agora’nın karşısında, Batı ve Kuzey Tiyatroları’nın arasında tespit edilen ve doğu, güney ve batı portiklerinin belli bölümlerinde kazı çalışmaları gerçekleştirilen 265x128 m. ölçülerinde, dikdörtgen planlı Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portikte çalışılmıştır. 2014 yılında açığa çıkartılan güney portik batı ucundaki kaidelerin doğusunda, 20x40 m. ölçülerinde belirlenen alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yapılan kazı çalışmalarında ki amaç; portiği doğu-batı hattı boyunca açığa çıkarmak, güney portiğin ve güneyindeki dükkân sıraları ve mekânların planı, mimari düzenlemesi ve kullanım evrelerini belirlemektir.
     Antik dönemde hafriyat alanı olarak kullanıldığı belirlenen Kuzey (Kutsal) Agora’da kademeli bir şekilde kazı çalışmaları yapılmıştır. Alanda yürütülen kazı çalışmalarında ön tarafta dükkân sıraları, alanın batısında ise dükkânlara bağlı bir plan sergileyen ve M.S. 494 depremi sonrası inşa edildiği düşünülen dikdörtgen planlı geniş bir mekân açığa çıkartılmıştır. Yine alanın doğusunda M.S. 494 depremi sonrası inşa edildiği düşünülen ancak yıkıntı halde bulunan traverten bloklar açığa çıkartılmıştır. Bu iki bölümün arasında devam eden çalışmalarda ise deprem nedeniyle kuzey yöne yıkılmış durumdaki güney portik güney duvarına ait traverten bloklar yıkıldığı şekli ile açığa çıkartılmıştır. Duvar bloklarının belli bölümlerinde, güney portik çatısını destekleyen orta sütun aksına ait sütun ve kaide, alanın kuzeybatısında ise stylobat üstü birinci sıraya ait sütun, kaide ve başlıklardan oluşan doğu yönde yıkılmış durumdaki mimari bloklara ulaşılmıştır. Ancak alanın doğu bölümünde stylobat üstünde yapılan çalışmalarda kaide ve sütunların yerinde olmadığı belirlenmiştir. Söz konusu bölümde iki basamağın görüldüğü mermer stylobata ulaşılmıştır.