• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Traian Nymphaeumu

     Traian Nymphaeumu:

     Anıtsal Traian Nymphaeumu,  7.85x7.30 m içten içe ölçülere sahip yarım daire formludur. Nymphaeum granit, mermer ve onyx sütunlardan Korinth-Kompozit düzende 8 (ikisi Kompozit) sütunlu olarak inşa edilmiştir. Sütunlar üzerinde başlık, arşitrav-friz ve geison-sima blokları yer alır. Alınlıklar beşik-kırma ve yarım daire formlu olup, bunlar münavebeli olarak yapılmıştır. Nymphaeumun doğu yanına bitişik olarak yoldan geçenlerin su almalarını sağlayacak olan 1.50x5.70 m ebatlarında olan mermer bir havuz yapılmıştır. Batı yanda da iki adet küçük havuz yer alır. MS. 4. yy.dan itibaren yarım daire havuz içi eksedra şeklinde iki basamaklı bir oturma bölümüne dönüştürülmüştür. Nympaheumun önüne yerleştirilen dikdörtgen mermer blok üzerindeki yazıt 30 satır olup, bu yazıt imparator tarafından da onaylanan Laodikeia su kullanımı, dağıtımı, suyun kirletilmesi, kaçak kullanımını ve bunlara verilecek olan cezaları içeren önemli bir deklarasyondur. Bu yönüyle su yasası dünyada ender sayılabilecek MS. 114 yılına tarihlenen 1900 yıllık önemli bir belgedir. Bu yönüyle Dünya Su Forumu’nda suyun kullanım ve temiz tutulmasıyla ilgili sunulabilecek bir arkeolojik belgedir.


  

 


    - Traian Nymphaeumu Batı Cadde Çalışmaları:

     Traian Nymphaeumu Meydanı’nın kuzeybatı köşesinde, ikinci bir çapraz ana cadde tespit edilmiş olup cadde “Traian Nymphaeumu Batı Cadde” olarak isimlendirilmiştir.
Kentin batı bölümü ile bağlantılı olarak planlanan Traian Nymphaeumu Batı Caddesi, Batı Hamamı ve Batı Agorası’na ve Efes Caddesi’ne ulaşan ana güzergah bağlantısı üzerinde konumlandırılmıştır. Traian Nymphaeumu Batı Cadde hakkında veri elde etmek amacıyla bu alanda 9x19 m.lik bir cep açılmıştır. Çalışmalarda, Traian Nymphaeumu’nun batısında, devşirme malzemelerle caddenin iki yanına yerleştirilen iki adet dikdörtgen mermer kaide in-situ halde açığa çıkartılmıştır. Kaidelerin batısında, kaidelerin altındaki yükseklik kullanılarak yapılan iki adet küçük çeşme havuzu kapının her iki yanında günlük ihtiyaca yönelik olarak su sağlandığı göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, bu iki küçük havuzun gerisinde caddeye ait portikler, portiklerin arkasında ise dükkânlara ait duvarlar ve girişler tespit edilmiştir.  Çalışmalarda ele geçirilen arkeolojik bulgular; caddenin M.S. 4 ve 5. yy.larda yoğun şekilde kullanıldığını göstermektedir. Caddede daha sonra yapılacak kapsamlı çalışmalar ile daha detaylı verilere ulaşılacaktır.