• LAODIKEIA
    KAZISI
Ana Sayfa / Çalışmalar

  Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2002 tarih ve 6510 sayılı yazı ve ruhsatları doğrultusunda, 10 Haziran’dan itibaren Laodikeia Kazı çalışmaları başlamıştır. Müze Müdürlüğü başkanlığında devam eden kazı çalışmalarını, Müze Müdürlüğü Arkeologları Ali CEYLAN ve Cevdet SEVİNÇ tarafından yürütülmüştür. Bu ekip çalışmalarına antik kentin merkezinde yer alan Merkezi Agora ve Hamam-Bazilikada devam etmiştir. Bu çalışmalarda Merkezi Agora ile Doğu ve Batı Portiklerin gerisindeki dükkan girişleri açığa çıkartılmıştır.

  Müze ekibinin çalıştığı ikinci kazı alanı Hamam-Bazilika'nın doğusundaki kuzey-güney yönünde uzanan 34x20 m.lik salondur. Kazılarda salonun tabanına ulaşılmamış, ancak kuzey ve doğudaki girişler kazılmıştır. Bu kazılarda salonun, ısıtma sistemine sahip olabileceği tespit edilmiştir.

  Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2002 tarih ve 009324 sayılı yazısıyla bu çalışmalara, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin katılmaları uygun görülmüştür. 08.07.2002 tarihinde Doç.Dr. Celal ŞİMŞEK, Öğretim Görevlisi Epigraf Esengül AKINCI, Uzman Bahadır DUMAN, Araştırma Görevlileri Mehmet OKUNAK ve M. Ayşem TARHAN ile 3 Arkeolog ve 5 arkeoloji öğrencisi kazı heyetine katılmıştır. Bu ekip çalışmalarını antik kentin Suriye Caddesi'nde sürdürmüştür. Kazı çalışmaları 1961-1963 yıllarında Kanada Québec Üniversitesi’nce kazılarak açığa çıkartılan çeşme yapısında başlayarak doğuya doğru devam etmiştir. Çeşme yapısının mimari bloklarının etrafı temizlenmiş ve tasnifleri yapılmıştır. Sütunlu Cadde 7.30 m. genişliğinde ve iki yanında 4.10’ar m. derinliğinde portiklerden meydana gelmiştir. Caddenin toplam genişliği portikler dahil 15.50 m. olup, geride dükkan sıraları yer alır. Cadde ortasında taban döşemesinin altında 1.20 m. genişliğinde, 1.85 m. yüksekliğinde ve üst kısmı kavisli olan kanalizasyon sistemi bulunmuştur. Kazılar doğuya doğru ilerledikçe Merkezi Agora'nın kuzeyinde yer alan caddenin kuzey kaldırımında portiklerin kesildiği görülmüş ve burada bir propylon tespit edilmiştir. Propylon Suriye tipi bir alınlığa sahip olup, üst kısmı kemerli kapıdan dört basamaklı merdivenle kuzeydeki yapılara geçiş sağlanmıştır. Caddenin kuzey kenarındaki girinti postamentli sütunlar tarafından taşınan ve üst kısmı kabartmalı tavan kasetleri ile dekore edilmiştir. Kazılarda çıkarılan mimari malzemeler çevredeki başka yapılardan sökülerek burada tekrardan kullanılmıştır.